Hondsrug Heuvels en Hunebedden Uitgeverij Knoop en Niemeijer Haren-Gn

Hondsrug Heuvels en Hunebedden Uitgeverij Knoop en Niemeijer Haren-Gn

G. Kuipers
HONDSRUG
HEUVELS EN HUNEBEDDEN

De vijftig kilometer lange heuvelrug tussen Emmen en Groningen is niet alleen een boeiend recreatiegebied, ook archeologisch, historisch en geologisch is hij van de grootste betekenis. Is het niet veelzeggend dat juist in deze streek de meeste Drentse hunebedden te vinden zijn? Over de Hondsrug liepen vanouds de wegen waarlangs rendierjagers, kooplui, geleerden of horden soldaten voorttrokken. In dit Triangelboek vertelt Kuipers verrassend over dit gebied met z’n oude geschiedenis, over hunebedden en oude kerken, over volksoverleveringen en de oude dorpsgemeenschappen, met hun naoberrecht en naoberplicht. Uitvoerig gaat hij in op allerlei folkloristische gebruiken rondom kraamkamer, bruiloft (wasschup), begrafenis en groevemaal, oud en nieuw, spinavond, pasen, beewerk en boerwerk, Sint-Martinus, midwintertijd, steffenlopen en steffenrijden. Hij vertelt over taal en volkskarakter, over verkeer in vroeger tijd, over de naam Hondsrug en hij geeft tenslotte een boeiende karakteristiek van de negen Hondsruggemeenten.

G. KUIPERS, geboren in 1918, is sinds 1966 ambtenaar voor culturele zaken en public-relations in Hardenberg. Hij schrijft sedert 1952 regelmatig teksten voor het Drents programma van de RONO, de Regionale Omroep Noord en Oost. Hij is een van de medeoprichters van het Drentse dialectblad „Oeze Volk”, volmacht van de Drentse Schrieverskring en hij houdt regelmatig lezingen over de Drentse streektaal en historie.

HONDSRUG, HEUVELS EN HUNEBEDDEN

„Hij vertelt in betrekkelijk kort bestek een hele hoop wetenswaardigheden over dat deel van Drenthe dat zijn eigen karakteristiek dankt aan de 50 kilometer lange heuvelrug tussen Emmen en Groningen.’ ‘
Leeuwarder Courant

„Kuipers vertelt honderd-uit en door de regels heen kan men lezen met hoeveel liefde hij zijn onderwerpen behandelt, deze rechtgeaarde Drent. Mede door de vele illustraties die erin zijn opgenomen een warm aan te bevelen boekje voor autochtoon en vreemdeling.”
Drentsche en Asser Courant

„Interessant vond ik vooral ook zijn tekening van het volkskarakter op de Hondsrug en de ontwikkeling daarvan; zijn folkloristische beschrijvingen en zijn korte, maar rake kenschetsen van de negen Hondsruggemeenten.”
Nieuwsblad van het Noorden

„De schrijver toont zich een nuttig, bemiddelend voorlichter over een gebied, dat hij volkomen kent. Hij geeft een groot aantal feiten, citeert vele schrijvers over de Hondsrug en tekent de oude dorpsgemeenschap, die nog in het heden doorwerkt. Dit alles in een populariserende stijl, die een vanouds besloten gebied voor velen toegankelijk maakt.”
Deventer Dagblad