'Huwelijksreis naar gevaar' postuum verschenen Laatste roman van overleden Johan Hidding zonnig boek Dr. en Ass. Crt. 29-01-1977

‘Huwelijksreis naar gevaar’ postuum verschenen Laatste roman van overleden Johan Hidding zonnig boek Dr. en Ass. Crt. 29-01-1977

‘Huwelijksreis naar gevaar’ postuum verschenen
Laatste roman van overleden Johan Hidding zonnig boek

door JOH. DRENTHEN

ASSEN — ‘Huwelijksreis naar het gevaar’ heet de postuum verschenen roman van Johan Hidding.
De laatste roman van de in augustus van het vorige lijk aar het plotseling sluitstuk overleden van een Drentse trilogie, schrijver die als toneel is eigen-van
handeling de Franse Riviéra heeft en waarin wij dezelfde figuren tegen komen als in de beide er aan voorafgaande romans ‘Rozen aan de Rivièra’ en ‘Stormen aan de Riviera’

Johan Hidding voltooide de roman vlak voor zijn dood, de uitgeversmaatschappij J. H. Kok in Kampen heeft hem boeken evenals veel van zijn andere boeken uitgegeven. En ook dit derde deel is weer een zonnig boek geworden, een boek
tevens vol belevenissen, vol romantiek ook, waarin personages voorkomen die al lezende als goede bekenden op ons af komen en ons lief worden. Hidding weet uitstekend een rnilieu te schetsen, zo zelfs dat men er mee vertrouwd raakt en
er zich in kan verplaatsen. Hij heeft voor deze drie boeken gezocht naar eerlijk, warm voelende mensen die in lief en leed naast elkaar staan, fantasiefiguren mag men aannemen. Maar wie Johan Hidding goed gekend heeft, vindt in zijn boeken karakters terug, die aan hem zelf doen denken. Het is alsof hij zich vereenzelvigd heeft bij voorbeeld met de figuur van Louis Arduin, die hij ook als schrijver laat optre-
den. Een godvruchtig mens, deze Louis Arduin, die behoedzaam tastend het geluk zoekt — weliswaar een ander geluk dan Johan Hidding ooit gevonden heeft overtuigd en dankbaar is voor dat geluk en voor de gave die hem gegeven is anderen daarin te betrekken en deelachtig te laten worden.

Metgezellen
Merkwaardig op zich is ook al dat deze schrijver Louis Arduin op dezelfde manier de
stof voor zijn boeken verzamelt als Hidding deed, op reizen die voor enoegen — in dit geval een huwelijksreis bedoeld zijn, maar die in feite werkvakanties worden. De
edachten zijn bij het volgende boek en elke ervaring en bijzonderheid wordt veilig vastgelegd op het bloknootje of met het fototoestel die tot de trouwste metgezellen behoren. Zo ontstonden ook Johan Hiddings boeken, ‘Romance in Parijs’ en de drie romans die aan de Rivière gesitueerd zi$n. Die notities betreffen met alleen de bijzonderheden van het milieu maar ook de mensen die hij ontmoet en die in zijn
gedachten de vorm en het karakter krijgen die hij ze wil toekennen.
Ook ‘Huwelijksreis naar het gevaar’, dat gedeeltelijk in Mexico speelt en waarvan de
handeling zich later opnieuw verplaatst naar het zonnige zuiden van Frankrijk, is weer een charmant boek geworden, prettig leesbaar, omdat het met zo vlotte pen is geschreven. Johan Hidding werd gerekend tot de christelijke schrijvers, maar hij behandelde in zijn boeken geloofszaken zo voorzichtig en zo subtiel, dat ze als vanzelfsprekend overkomen.
Het stemt een beetje weemoemdig, dat wij met dit boek afscheid moeten nemen van een schrijver met talent, die boeiende boeken heeft ven over het Drentse volksle• ven ‘Liefde v in de Olde Landsschap’ en ‘Heuvinghs Haardstee’ en daarnaast door werk van heel andere allure zich van een brede lezerskring heeft weten te verzekeren.