'I'm a poet and I know it' Gezinsblad 26-03-2008

‘I’m a poet and I know it’ Gezinsblad 26-03-2008

‘I’m a poet and I kncw it’

Asser stadsdichter zit niet stil

“I’m a poet, and I know it. Hope I don’t blow it.” Met een brede grijns denkt de Asser stadsdichter Egbert Hovenkamp II (59) terug aan de songtekst van Bob Dylan. Dylans teksten veroverden Hovenkamp. “Hij heeft mij aan het dichten gezet.”

ASSEN-, ,Het zijn vaak sterke verhalen, maarbij mij begon alles met een transistorradio onder de dekens. Ik luisterde altijd naar Radio Luxemburg. Datwas het enige station met goede muziek.”Als 9-jarigjongetje schreefHovenkamp al. Toen hij op zijn dertiende Dylans ‘Like a rolling stone’ hoorde, bekeerde hij definitieftot het dichtergilde. Gesteund door een leraar Nederlands die hem veelvuldig in contact bracht met dichters en hun werk ontwikkelde de liefde voor het dichten zich almaar meer. „Ik ben altijd met taal bezig geweest. Een voetballer ontdekt op een gegeven moment dat hij een goed rechterbeen heeft en doet daar zijnvoordeel mee. Ikwist dat ik iets met taal moest doen en dichten bleek mijn sterke been.”

Stadsdichter
Anno 2008 draagt hij trots de titel ‘stadsdichter’. Een eeuwenoude eretitel. „Ik heb me kandidaat gesteld en ze waren vooral onder de indruk van mijn ideeën. Zo heb ik laatst in de jury gezeten bij een dichtwedstrijd van het Nassau College. En er zijn nog veel meer dingen die ikwil doen. Bijvoorbeeld voor de eenzame uitvaart. Iets doen voor zwervers die zonder familie ofvrienden sterven. Een gedicht voordragenvia de stadsomroep………

santen zou erg groot zijn.”De plannen komen uit eigen santen zou erggroot zijn. ” De plannen komen uit eigen initiatief. De stadsdichter heeft enkel de plicht om zes stadsgedichten te schrijven. Chinese kunst in hetAsserbos en het opengooien van De Vaart zouden mogelijke onderwerpen kunnen zijn.

Kolde tocht
In zijn pas verschenen dichtbundel ‘Kolde tocht’ geeft de dichter een Drentse ‘verta ling’ van gedichten van de Duitse dichterWilhelm MülIer. „Ik heb onlangs een keer voorgedragen uit deze bundel. Dit zal ook eenmalig blijven. Het is een echte leesbundel dieje er zo afen toe weer eens bij pakt. Niet alle poëzie hoeft hardop te wor den voorgelezen.”

Na de voordracht uit zijn bundel kende de dichter zijn ultieme voldoening. Een vrouw kwam na afloop bij hem en legde haar hand op de zijne. „’Wat blijft u dicht bij de poëzie’, zei ze. Dat gaf me kippenvel. Ik hoop dat mensen het niet zien als een vertaling van Müller. Alsjij eenjas wegdoet en ik koop diejas vervolgens bij een tweedehands winkel, dan is het mijnjas. Zo las ik Müller en het paste bij me. Ik heb er mijn eigen interpretatie van gemaakt. Nu zijn het mijn gedichten.”
De dichtbundel van Egbert
Hovenkamp II is te verkrijin de betere boekhan…….