In dizze rubriek komp ienmaol in de maand een gast schriever-ster an 't woord 09-11-'90

In dizze rubriek komp ienmaol in de maand een gast schriever-ster an ‘t woord 09-11-’90

In dizze rubriek komp ienmaol in de maond een gast-schriever/ster an ‘t woord. Vandaoge is dat Frouwien Klaassens-Perdok uut Gieten, under meer bekend as schriefster van kinderboeken.

Trouwerij
Bij het oproemen van de kranten drei berichties: ‘Ambtenaren bereid tot het sluiten van homohuwelijken’, ‘Huwelijkswetgeving is Vrouwendiscriminatie’ en in een kerkebladtie: ‘Echtscheidingsceremonie’.
Waorum trouwt een mensk eigenlijk nog? Saomenwonen geet heden tendaoge ja zo makkelijk. Een jaor of wat leden dacht ik dat de hele trouwerij oet de mode gaon zul. Gien mensk prout meer mispriezend over hokken en dat is gelukkig zo bleven. Tot in de deftigste kringen vertelt Mevrouw dat heur dochter ‘saomen woont’. As Mevrouw, zulf een lat-verholding hef schaomt ze heur der niks veur, waorum zul ze ok? As ik denk an de tied toen ik jonk was, wat is het mensdom dan een stuk eerlijker worden, tenminnend op stuk van vrijerij. De jeugd van toen was niks aans as die van nou, geleuf dat mor van mij en de ollern waren ok gien haortie beter. Oet nood muzzen ze de kat wel es in het duuster kniepen.
Roem twintig jaor leden kwam de eerlijkheidsgolf over oes laand. ‘t Was gelukkig slim besmettelijk. Jong en Old, riek en aarm gaf hum met plezier an de zeikte over en die zeikte is gelukkig nog neit oetraosd. Gien waorschouwen of preken helpt, ja starker nog, ok dommee’s en hogere ambtenaoren bliekt vatbaor. Daordeur wilt ze de regels en wetten anpassen bij de neie inzichten. Zulfs minister Hirsch Ballin hef het er tot ieders verbaozing in de Tweide Kaomer al over had dat er een betere ‘Samenslevings-regeling’ komen moet, of hoe zo’n ding ok heten mag. En nou zie je bij al die vrijheid de jeugd weer naor het gemeentehoes trekken in vol ornaat: ‘t wichtie in witte sleepjurk met sluier, kant en bloemen, de jong as aop verkled ter naost in een aal of neit gehuurd gries of zwart pak. Hoe hef ze hum toch zo wied kregen? As ik zo’n optocht zie moet ik inwendig een beetie gnivveln mor ik denk toch ok: wat zund van de sinten!
Trouwt ze umdat het zo romantisch is, ok al hebt ze al drei of veer jaor saomenwoond, wilt ze graog dat het poppie straks zien femilienaom krigt? Naotuurlijk moet er ok wat regeld worden over pensioen en verzekeringen en waor blift de arfenis laoter?
Juust um dizze leste dingen is het neudig dat er ok tussen homo’s wat beschreven wordt De bijstandsvrouwen bint ok in aktie, de huwelijkswetgeving deugt neit. As ik het goed heb is de trouwerij vrogger, al honderden jaoren leden, juust insteld um de vrouw te bescharmen. Het was de kerk die der achter heer zat as een vrouw in steek laoten wur. In de tied van Napoleon hef de bôrgerlijke gemeente hiel wat taoken van de kerk overnommen. Het wur veurschrift: Eerst trouwen op het gemeentehoes! As ‘t je dan nog neit mooi genog is mag je ‘t in de kerk nog wel overdoen met een inzegening of inwijding.
In de loop van de tied bint de vrouwlu mondiger worden, toch kunt ze vaok nog neit helema01 allèn veur heur zulf en de kinder zôrgen. De wet lopt achter. Hirsch Ballin kan nou mooi de wet ok es op dat punt bekieken laoten. Het zal wel een dikke kloef worden, ‘t is te hopen dat ze wat opscheit, der wordt met smart op wacht. As ‘t neit gauw genog geet zal de Kaomer hum wel es wat anpittjen en aans de geëmancipeerde vrouwen wel.
Het darde berichtie was over een Australische domnee, John Brown. Hie wil een echtscheidingsceremonie invoeren. De kerk hef de mensken eerst schuld anpraot, dan perbeert ze echtscheidingen tegen te gaon en as dat neit wil dan moet ter een ceremonie kommen um de shuld weer weg te nemen. Zo blift ter wark an de winkel! As ze wat minder praot over schuld en zunde hebt de psychiaters het ok neit zo stoer. Waorum laot ze de mensken nou toch neit gewoon leven zo as ze maokt bint? Jacques Perk zee al: Meen niet dat één deugd voor allen past!
En hie gung wieder: Wie, wat zijn aard beveelt, verricht is goed De duif zij zacht, maar d’arend toon’ zijn krachten – En gal zij bitter en de honing zoet…
Trouwd zal der nog wel worden tot in lengte van jaoren, de een vindt dat het er bij heurt, de ander zegt: het is zo nuttig, de darde vindt het zo romantisch, weer een ander geleuft in hogere machten… Ik wens Hirsch Ballin veul wiesheid, veul snelheid en neit te veul tegenwarking, bienaom van zien eigen partijgenoten bij het maoken van zien neie wet! Frouwien Klaassens-Perdok