In Drenthe Cultuur 21-06-1989

In Drenthe Cultuur 21-06-1989

In Drenthe cultuur

Gré Seidel 1 -Broekhuizen
Antigone laan 42
5631 LR EINDHOVEN

Ons kenmerk: III-KB/0667
Uw kenmerk:
Onderwerp: pressentatie

Assen, 21 juni 1989

Beste Gré ,
Wij hebt neugen ekregen veur de prissentatie van oen neie uutgave
“Tussenruumte”
Deur allerhaande drokte kun gien ene van oens der bij weden. Daorumme wille wij oe graag fieseteren mit de bundel . Wij hoopt dat e veule elezen wordt.
De groeten, ook van Leo van Buiten, Egbert Meijers , Henk Nijkeuter en Harrie Slot ,

Jan Tissing , Drentse Tao 1
Project veur Drentse taol en cultuur .

het drents genootschap
culturele raad voor drenthe
postbus 174 – 9400 AD assen
bezoekadres: brink 42 – assen
telefoon: 05920-13496
amrobank assen: 439281407/postbank: 811845