In Memoriam (84) Een leven tussen pen en papier Hoogeveensche Courant 19-10-2005

In Memoriam (84) Een leven tussen pen en papier Hoogeveensche Courant 19-10-2005

In Memoriam:
Bart Veenstra (84): Een leven tussen pen en papier

GASSELTERNIJVEEN – ‘Een leven tussen pen en papier’: zo typeert zijn familie de zaterdag overleden schrijver Lambertus Hendrikus Hadderingh. Hij is in Drenthe vooral bekend geworden onder zijn schrijversnaam Bart Veenstra. Jarenlang was hij ook medewerker van de Hoogeveensche Courant met zijn wekelijkse streektaalrubriek ‘Drents Bekeken’. Hü behoorde tot de zogenaamde derde of Heyting-generatie van Drentse schrievers. Bart Veenstra is 84 jaar geworden.

Door Lammert Huizing
Hij is geboren in Gasselte, waar zijn vader timmerman was. Hij nam de zaak van zijn vader over, maar verkocht het bedrijf in 1959, waarna hij zelf op daghuur ging. Na een bedrijfsongeval moest hij een poos verplicht rusten. Toen vond hij de tijd om de verhalen die door zijn hoofd speelden op papier te zetten. Hij stuurde zijn eerste bijdragen naar het blad Oeze Volk en de Emmer Courant. In 1966 nam hij samen met zijn vrouw Martha de redactie van het blad over. Bijna veertig jaar hebben zij samen zich voor het voortbestaan en de kwaliteit van Oeze Volk ingezet. Bart verheugde zich op de viering van het vijftigjarig bestaan van het blad volgend jaar, maar mag dit helaas niet meer beleven. Oeze Volk was zijn levenswerk. Hij was de personificatie van dit blad.
Hij is ook de schrijver van meer dan dertig avondvullende toneelstukken, die in en buiten Drenthe met veel succes worden opgevoerd. Dat hij met zijn Drents toneel goed in de markt lag, blijkt uit het feit, dat er eens al tweehonderd voorstellingen geboekt waren voor een stuk, dat nog geschreven moest worden.

VOLKSSCHRIJVER
Als volksschrijver bij uitstek schreef hij een kwarteeuw lang meer dan 1200 maal de rubriek ‘Drenthe in dizze daogen’ in het Nieuwsblad van het Noorden. Het waren evenals in de Hoogeveensche Courant, columns met humor, nooit saai, vaak inhakend op de actualiteit en heel herkenbaar voor de mensen in Drenthe. Samen met zijn zoon Henk stelde hij het Drents Woordenboek samen, dat in 1979 van de pers kwam en diverse herdrukken beleefde. Dit woordenboek is vooral een verzamelboek van idiomen geworden met grote aandacht voor oude gebruiken.
Hij schreef een verhalenbundel over zijn jeugd, een gedichtenbundel voor kinderen, een streekroman en kinderboeken. ‘Iben hij door kanker werd getroffen en vooral dankzij positief denken en grote inspanning de ziekte wist te overwinnen, schreef hij in 1985 ‘De man die de moed had – Ervaringen van een kankerpatiënt’. Dit boek trok grote aandacht en was voor veel lotgenoten een leidraad.
Bart en Martha verloren twee kinderen. Hun zoon Henk overleed heel plotseling, enkele maanden geleden. In diezelfde tijd kreeg Bart te horen, dat de kanker na jarenlange afwezigheid opnieuw had toegeslagen. Dit alles betekende voor hem een gevoelige knak, die hij niet meer te boven is gekomen. Voor de Drentse schrieverij is hij, samen met zijn vrouw, van grote betekenis geweest. Zijn werk zal nog lang gelezen worden. De crematie was vanmiddag in het rouwcentrum De Boskamp in Assen.