In Memoriam Gerrit Kuipers

(* Schoonoord 1918
– t Meppel 2011)

De Drentse schrijver Gerrit Kuipers is op zaterdag 30
april overleden. Hij is 92 jaar geworden.

Gerrit Kuipers is geboren op 20 september 1918 in
Schoonoord in de gemeente Sleen. Zijn ouders verhuisden in 1919 naar Westerbork
waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht. Daar leerde hij Drents, de taal waarin
hij later zo veel zou publiceren.

In zijn werkzame leven was hij actief op de secretarie
van de gemeenten Westerbork en Borger. In Hardenberg was hij referendaris.
Gerrit Kuipers was in 1956′ een van de oprichters van het dialectmaandblad Oeze
Volk, samen met Hans Heyting en Gerard Nijenhuis. Voor dat blad heeft hij jaar
in jaar uit teksten aangeleverd, tot aan zijn dood toe. In 2008 heeft hij voor
het vele werk dat hij verzet heeft voor Oeze Volk de Roel Reijntjesprijs
gekregen.

Oeze Volk is niet het enige blad waar hij voor schreef.
Hij publiceerde bijvoorbeeld ook in Maandblad Drenthe, Ons Waardeel en
verscheidene kranten. Hij was ook vier jaar columnist van de dialectenrubriek
van de Drents-Groninger pers en hij heeft meer dan tweehonderd teksten
geschreven voor het Drents programma van de regionale omroep. Kuipers schreef
ook een groot aantal toneelstukken, revues en openluchtspelen.

IZijn Drentse verhalen en gedichten zijn gebundeld in
Belevenissen van Luuks Battelings volk (1960), Drents spitsuur (1983) en Late
blui (1988). Hij heeft Bartje van Anne de Vries in het Drents vertaald alsmede
als lid van de werkgroep Kerklied in het Drents een veertigtal psalms en
gezangen. Verder heeft hij veel gepubliceerd over Drentse geschiedenis en
volkscultuur. Het boek Vroeger Volksleven in Drenthe dat is uitgegeven bij
Stichting Het Drentse Boek wordt nog altijd goed verkocht.

Bestuurlijk was hij onder andere actief als lid en
voorzitter van de Drentse Schrieverskfing, als voorzitter van de werkgroep
Drenten in de Vrumde en als voorzitter van de Stichting Streekeigen Sleen.

Kuipers is Lin 1967 benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau, mede op grond van zijn culturele werk. Hij werd in 1978 door
Prins Bernhard onderscheiden met de Zilveren Anjer voor zijn verdiensten voor
de Drentse literatuur. In 1983 heeft hij de Culturele Prijs van Drenthe
gekregen. De Stichting Streekeigen Sleen benoemde Kuipers in 1999 tot erelid.
In 2005 is Gerrit Kuipers vereeuwigd in een schrijversportret op dvd die
gemaakt is in opdracht van het Huus van de Taol.

De Drentse taalwereld zal Gerrit Kuipers missen.