Jeugdherinneringen van Bart Veenstra in boek D.G.P. 07-02-'85

Jeugdherinneringen van Bart Veenstra in boek D.G.P. 07-02-’85

Jeugdherinneringen van Bart Veenstra in boek

Van een onzer verslaggevers
GASSELTE – lk ben blij dit boek te mogen uitgeven. Het is een unicum dat dit Drentstalige werk zonder subsidie op de markt komt”. Dat zei de heer J.W.M. Nefkens,directeur van Krips Repro in Meppel gisteren in Gasselte, waar het boek „De klant is keuning” van Bart Veenstra werd gepresenteerd. De schrijver overhandigde het eerste exemplaar aan professor H.J. Prakke. De heer Prakke noemde Veen-
stra „een Drentse dramaturg”die zich zal kunnen ontwikkelen tot een „Drentstalige Jan Fabricius”. Bart Veenstra beschrijft in het boek zijn jeugdherinneringen. De schrijver zei het eerste exemplaar aan de heer Prakke te willen overhandigen als
blijk van waardering voor de stimulerende rol die Prakke speelde op het gebied van de Drentse cultuur. „Het was de heer Prakke die mijn eerste gedicht liet publiceren dat de letterkundigen echter naar de valium deed grijpen. Hij wees me er ook op dat ik niet moest proberen een dichter te worden”, aldus Veenstra die zich op advies van Prakke ontplooide tot succesvol toneelschrijver en auteur van kinderboeken en romans.
Het nieuwe boek is voorzien van illustraties door Jent Hadderingh, een zoon van de schrijver die de presentatie omlijstte met een muzikale bijdrage. Hij vertolkte enkele gedichten van Zijn vader die in het begin van zijn schrijversloopbaan het pseudoniem Bart Veenstra aannaam.