Klaar om te besturen N.v.h.N. 09-04-'91

Klaar om te besturen N.v.h.N. 09-04-’91

Klaar om te besturen

De gedeputeerden in het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Drenthe presenteerden zich vanmorgen op het provinciehuis in Assen. Alleen nieuwkomer J.J. Sta vast (CDA) ontbreekt op deze foto, waarop verder mevrouw M.M. Kool (D66) en S. Swierstra nieuwe gezichten zijn. Ze worden geflankeerd door de blijvers in het college: de PvdA’ers H. Weidgraaf en H.A.A. Lange en CDA’er mr. J.J.L. Pastoor. D66 doet voor het eerst mee in het Drentse college. Mevrouw Kool gaat milieubeheer, culturele zaken, emancipatie- en minderhedenbeleid en de provinciale voorlichting behartigen. Als milieugedeputeerde wordt ze lid van de Raad van Commissarissen van de VAM en moet ze uitvoering geven aan het provinciale afvalstoffenbe• leid, waarin de vuilverbranding een cruciale rol speelt. De D66-fractie heeft zich in het verleden altijd tegen de vuilverbrandingsplannen gekeerd. “Er is het politieke gegeven dat de vergunning voor de afvalverbrander is verleend, maar je neemt je geschiedenis mee”, zei Kool. Ze wil zich in het VAMbestuur vooral inzetten voor een zo milieuvriendelijk mogelijk afvalverwerkingsbeleid.
Van links naar rechts: Sipke Swierstra, Herman Lange, Marga Kool, Henk Weidgraaf en Jan Pastoor. Jur Stavast ontbreekt.