Klankbord voor streektaalmuziek

Bert Kamping, de nieuwe man voor de streektaalmuziek van het
Huus van de Taol in Beilen, kan vanaf heden rekenen op het luisterend oor en de
steun van een werkgroep. Gisteren werden de namen bekendgemaakt: Carlo Deuten,
Ro-nald Buld, Marjolein Scherphuis,

Joep van Ruiten, Jan
Kruimink en André Damming. Zij hebben allen, vanuit diverse invalshoeken, een
band met de streektaalmuziek. Bert Kamping is aangesteld om deze muziek verder
te ontwikkelen en de uitvoerenden een podium te bieden.