Kleutervertelboek voor de bijbelse geschiedenis Idil april 1962

Kleutervertelboek voor de bijbelse geschiedenis Idil april 1962

Anne de Vries Recensies

Kleutervertelboek voor de bijbelse geschiedenis.
De nieuwe dag
Oranje in zilver

Anne de Vries. Kleutervertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis.
Illustraties door Herm. F. Schâfer.
13,50.
De Here Jezus heeft gezegd: „Laat de kinderen tot Mij komen”.
En ook zei Hij: „Geef het kind, wat des kinds is”. In dit laatste is Anne de Vries, geloof ik, wel geslaagd. Als de kleintjes uit dit boek wordt voorgelezen, zijn ze een en al gehoor.
Enkele uitdrukkingen, die in de vorige drukken enigszins oneerbiedig waren, zijn nu veranderd, wat de waarde van dit veel gebruikte en in verscheidene talen geschreven boek nog verhoogt.
Naast de kleuterbijbel van v. d. Hulst zou ik voor de kleintjes geen betere weten.

Christelijke Bibliotheek januari ‘ 64

Anne de Vries’ Kleutervertelboek dan? Dat hangt ervan af van moeders eigen voorkeur en voorgeschiedenis. Wie uit een christelijk gezin komt. op christelijke scholen heeft gezeten en wie daar heel goede herinneringen aan heeft. zal heel gelukkig zijn de oude tekst onveranderd terug te vinden tussen •de prachtige nieuwe tekeningen, Mijn oudste kind hoort de stem van zijn juffie op het christelijke kleuterschooltje terug in deze tekst. Wie bijbelloos of Rooms-Katholiek is opgegroeid. zal ietwat onwennig staan tegenover het typisch-protestante taalgebruik van Anne de Vries. Het is bij voorlezen en vertellen belangrijk. dat de taal van het boek je ligt. dat ie met warmte en overtuiging kunt praten.

Ouders van nu dec. ‘ 71

De Nieuwe Dag
door Anne de Vries, 157 blz. Citg.: Callenbach, Nijkerk. Prijs geb. f 2,25.
De „Vicuzce Dag is het vierde deel van de serie Ris door de „Vacht, waarin voor jeugdige lezers de vier perioden van de oorlogsjaren in verhaalvorm worden getypeerd. De hoofdpersoon van „De -Nieuwe Dag” heet Jan. Hij is juist aan de handen van Duitsers ontsnapt door van een snelrijdende auto te springen. -Maar bijna onmiddellijk heeft men eer allerlei verzetswerk voor hem te doen. Daardoor is hij daurelijks in de trein waarmee hij naar Drente terugkeert wordt door de Engelsen beschoten, een onbetrouwbare zwartehandelaar blijkt een spion voor de Duitsers te zijn en moet onschadelijk gemaakt worden, tijdens het zoeken naar door de Engelsen uitgeworpen wapens, doen de Duitsers een overval, enz.

Levende Talen juni 1958

VRIES, ANNE DE: De nieuwe dag (157) (Callenbach, Nijkerk) f 2.25
Vierde deel van , acht”. Jan, die aan het eind van „Ochtendgloren” maar juist aan fusillering wist te ontkomen, vinden we hier terug. Het is midden 1944, met alle spanning van die onvergetelijke invasietijd. Hij sluit zich aan bij de ondergrondse in Drente. We krijgen een aaneenschakeling van gewaagde stukjes: droppings, aanslagen op Duitse treinen, enz. Als verhaal is ‘t daardoor wat „brokkelig”, maar men blijft geboeid. Ook dit deel zal door jeugdigen van 13—80 worden genoten.

C.J.M.V./september 1950

In de genoeglijk-tradltlonele trant van het verhaal-voor-de-klas vertelt Anne de Vrieç in het boekje_Oranie in zilver aan jeugd het leven van ons vorstelijk paar tegen de achtergrond van een bewogen stuk geschiedenis van ons vaderland. Dc kinderjaren en de jonge volwassenheid van de zilveren bruid en bruidegom, hun verloving en huwelijk. dc zware beproeving van de oorlogsdagen, de oorlogsjaren. Dan de strijd voor de vrijheid en de bekroning daarvan; de vrede die niet zo erg vrede is, en de voornaamste gebeurtenissen sinds de bevrijding. Vooral nuttig lijkt ons het beknopte. maar heldere en nergens dorre overzicht van de Tweede Wereldoorlog en zijn politiek voorspel. De vele goede illustraties geven o.m. een beeld van de brand van Rotterdam, de vlucht van het prinselijk gezin, joden-razzia•s, hongertochten, een verblijf in de kelder. Het fleurige boekje is waard, door de jeugd aandachtig gelezen en zorgvuldig bewaard te worden. (f 1,90; geb. f 2,90)

Idil april 1962