Kopperprent voor burgemeester Loohuis Delia Bremer dicht voor Kopperprent H.C. 13-01-2014

Kopperprent voor burgemeester Loohuis Delia Bremer dicht voor Kopperprent H.C. 13-01-2014

KOPPERPRENT VOOR BURGEMEESTER LOOHUIS
Delia Bremer dicht voor Kopperprent

HOOGEVEEN • Elke eerste maandag na Driekoningen is het Koppermaandag. Op die dag presenteerde het drukkersgilde vroeger met hun nieuwjaarswensen speciale Kopperprenten om zo hun vakmanschap+te tonen. Deze eeuwenlange traditie wordt vandaag in ere gehouden, want burgemeester Karel Loohuis neemt de Kopperprent in ontvangst met een gedicht van kunstenares Delia Bremer.

Door Berend Flenlc Huizing

Hoewell de , traditie van Kopper maandag aan’het begin van de 20e eeuw .in vergetelheid raakte; is deze sinds 1949 weer in ere hersteld door de toenmalige
ninklijke Van G6rcum BV in Sindsdien wordt Koppermaandag jaarlijks gevierd inhetKVGO*district De Groote Veenen, waar de provincie Drenthe en een deel van Overijssel deel vanuit maken.
Nog steeds geven drukkers graag hun visitekaartje af met een Kopperprent* al gaat het er. Tegenwoordig veel moderner. aan toe met de meest actuele technieken. Vooral in de Iaatste jaar is er in de drukkerswereld heel veel veranderd. De digitale techniek heeft een vlucht genomen; „Behalve Zwart zijn alle. Kleuren die in de Kopperprent zijn. gebruiktin. diverse. gradaties. Gedrukt, terwijl de tekst van het gedicht is geprint’, vertelt José Hilbrink van drukkerij Ballast & Hilbrink uit Hoogeveen. Zij heeft zich vorigjaar gemeld bij de organisatie van de Kopperprenf: om
dit jaar een knap staaltje: drukkunst te laten zien. ‘t;De gedachte achter de vormgeving is verbinding van retro tot modern. In alle aspecten van ons. werk blijft vakmanschap die. verbindende factor” legt Hilbrink uit .Alle technieken die we in huis hebben komen er. in naar voren, Diverse.:lettertypes van negatief en diapositief
tot stans. Er is zelfs folie op aanbracht, Daarmee is een deel van de
prent voorzien van een sierlijke vorm uit vinyl gesneden?

DROOMBOEK

„Het’ imago van. onze industrie liep een deuk op :toen. bekend werd dat
het. Droomboek voor onze nieuwe Koning niet aan ons maar aan de Duitse/grafische industrie werd gegund verzuchtte districtsvoorzitter Kor IJszenga. van De Groote Veenen in zijn. traditionele Kopperredev „We zouden inu Nederland niet in staat
zljn om binnen de kaders van. tüd en geld. deze productie te verzorgen, zo
stelde het Nationaal Comité Inhuldiging, Bovendien stelde. ze dat het financiële gat toch niet te overbruggen. viel, Een „wonderlijke. redenatie!
Want vooi het kroningsfeest en de Koningspelen zelf was het geen probleem grafische bedrijven te vinden die ik herhaal: geheel belàngeloos, hun: bijdrage

Hebben geleverd om de ffeestelijkheden tot een succes.te maken?’ Het
Nationaal Comité: Inhuldiging heeft zich volgens IJszenga met: de. keuze
voor een Duitse drukker in de voet geschoten „Ik kan mij niet voorstel*
len dat er een grafisch bedrijf is dat opnieuw belangeloos zal meewerken
nu de Koningspelen een jaarlijks terugkerend karakter hebben kregen en er pnieuw.een beroep op onze bedrijfstak zal worden gedaan om. posters, oorkondes en dergelijke te drukken”

DRUKWERK
Volgens IJszengaheeft de grafische industrie nog steeds goud in handen. „De consument waardeert. onze producten,want maar liefst 80 procent : van de jonge consumenten geeft aan niet zonder papieren ‘communicatiemiddelen te kunnen en 90 procent van de mensen die winkelt. bij eene.. webshop geeft aan ‘ook iMormatie op papier. te willen ontvangen: Daarnaastiis. volgens IJszenga 75 procent. van de consumenten van mening dat gedrukte reclame effectiever. of ten minsteeven effectiefis ais advertenfies op het internet* „Print wint en de combinatie print en digitaal commu, nieeert optimaal”, aldus de voorzitter van het KVGO district.
Nadat burgemeester Karel Loohuis de. Kopperprent in ontvangst heeft genomen. licht de kunstenares Delia Bremer uit Nieuweroord haar gecicht op de Kopperprent. toe
De. Kopperbeker die in 1999 is ges .introdueeerd meterin gegraveerd de namen van de: drukkers die de Kopperprent hebben gemaakt, wordt in 2015 doorgegeven aan de drukkerij die dan tekent voor, de productie. van de Kopperprent.