Lambertus van der Sleen

En zie, ik ben met U lieden al de dagen tot de voleinding
der wereld.

Matthéus 28:20

Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze
lieve vader en grootvader

Lambertus van der Sleen

Bart van Oosteringh

sinds 9 december 1988 weduwnaar van Harmpje Grietje
Hagedoorn,

in de leeftijd van 81 jaar.

Pembroke (Canada):

Jan van der Sleen
Gé van der Sleen
Gerry, Anita, Jenny, John en kleinkinderen

Groningen:
Rein van der Sleen
Adri Woltjer,
Marrije, Pauline, Anne-Elise,
Beatrijs, Esther, Vivian

Hoogeveen:
Ali Schultink-van der Sleen
Allard Schultink
Jan, Rina

Lelystad:
Berla de Vries-van der Sleen
Hans de Vries
Jolanda, Bart

Hoonhorst:
Gerda Bosch-van der Sleen
Dick Bosch
Karel, Lars

Groningen:
Pieter-Geert van der Sleen
Setske Schuurmans
Bart-Jan, Thomas

HOOGEVEEN, 24 augustus 1993.

Correspondentieadres: P. G. van der Sleen, Klooslaan 57,
9721 XM Groningen.

Onze vader en grootvader is opgebaard in de Aula van het
„Uitvaartcentrum Hoogeveen”, Alteveerstraat 136 te Hoogeveen.

De rouwdienst zal worden gehouden op maandag 30 augustus
1993 om 13.30 uur in de Ned. Herv. Kerk te Pesse, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden. Voor de rouwdienst is er gelegenheid de familie te condoleren in
„de Voorhof’ van 13.00 uur tot 13.30 uur.

Geen bezoek en geen bloemen aan huis.