Leefbaor Nieuwsbrief van GroenLinks Drenthe De Kiezel mei 2002

Leefbaor Nieuwsbrief van GroenLinks Drenthe De Kiezel mei 2002

De kiezel
Nieuwsbrief van GroenLinks Drenthe

En zie hier, alweer het volgende nummer van de KiezeL
Indachtig de uitkomsten van de enquète heeft de redactie geprobeerd een zo actueel nummer voor jullie te maken.
Martin Koster laat zijn licht schijnen over een zekere F.
Willem Kuiper heeft de laatste verkiezingen voor de gemeenteraad geanalyseerd. Verder is er een interview met onze eerste puur GroenLinkse wethouder in Drenthe en stelt het nieuwe GroenLinks raadslid in De Wolden zich voor.
Ook valt er een impressie van de provinciale ledenvergadering (geen verslag, maar de eigen indrukken van Menno Oosterhoff) te lezen.
En natuurlijk wordt er aandacht besteed aan de acties van de provinciale fractie.
De redactie wenstjullie daarom veel leesplezier

De redactie

Leefbaor door Martin Koster
lk kenne gieniene die F. stemt En dat wok geern zo holden. lk kenne ok gieniene die de Telegraaf les. En dat wi t k ok geern zo holden. lk kenne -urn .kòrt te gaon- een bulte volk niet en daorbin i k barre bliede urn. lk kenne wel mèensen die mi! veule belangstelling de ontwikkelings in de Nederlaandse politiek volgt vanof de tied dat E hum der mit bemuit. Dat is -hoej ok over de man dèenkteen goeie ontwikkeling. Dat der een onmeugelijke man as E veur neudig is um de politiek in dit laandtien an de man te brengenr gef te dèenken, Datamut in elk geval de man- en vrouwlu politici te dèenken geven. En ok de leden (en anhangers) van politieke partijen. Leë dus. En ikke. Wij mit menàre doet wat niet goed Of -aans ezegd- een aander dòt et beter Nou bint der partijen die heur grotere zôrgen maken mut as GruunLinks. De PvdA Van Melkert bijveurbield. En de VVD van Dijkstal. Mar misschien muw oens allemaole wel z0tgen maken umdat allent zo)rvschrouwlillijk as E ‘t volk reur kreg.
Nou kuj hengaon en zeggen dat ‘t mitzo’n F. nog wel een beetien bijvalt, dat Zo’n F, misschien ok nog wel een hiel bar klein beetien geliek hef in bepaolde zaken, seinst dat deur hum de pruttel eindelijk ies op eschoond wordt.
Mar tt is zôrgelijk dat der in de Nederlaandse politiek zomar iene opstaon kant die de hiele zaak op st onstuur kregv Want dizze F., mar een aander mao[ stiet een gevaorlijker figuur op en lôp politiek onneuzel Nederlaand daor achteranv En dan heur ik ‘t volk al brullen enziei k de vaandels a) wapperm Der is – zo bewes F.- agile niet zo barree veule veur neudig um zuks veur menàre te kriegen. Leefde Hendrik Koekoek nog mar!