Lespakket Echt waor Echt waor gepresenteerd in Gasselte Week in Week uit 01-11-2016

Lespakket Echt waor Echt waor gepresenteerd in Gasselte Week in Week uit 01-11-2016

Lespakket echt waor? Echt waor
Gepresenteerd in Dasselte

Echt waor? Écht waor! is een initiatief van de stichting StreekTaol in Projecten, die met de omgeving, de geschiedenis en de taal van Drenthe als uitgangspunt projecten voor het onderwijs wil ontwikkelen. Als eerste product is Echt waor? Écht waor! gemaakt, bestemd voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Een project waarin gebeurtenissen in de Drentse geschiedenis, de streektaal en leesbegrip zijn samengebracht in tien verschillende katernen.

Echt waor? Écht waor! is een tweetalig project. Het Drents en het Nederlands hebben een gelijkwaardige positie. De tien ankerverhalen kunnen zowel in het Drents als in het Nederlands worden (voor)gelezen en, omdat de beide verSies naast elkaar staan, ook direct worden vergeleken. bat maaktliet vanuit talig perspectief spannend en interessant.
Echt waor*cht waor! is ontwikkeld door de onderwijs mensen Geert Woldman en Jent Hadderingh. De mooie illustraties in het lessenpakket zijn gemaakt door Natascha Stenvert, Marijke Klompmaker en Myriam Berenschot.

De tien verhalen vertellen elk over een stukje van de Drentse geschiedenis. Ze zijn zowel in het Nederlands als in het Drents opgenomen. Wat heel mooi is, is het feit dat alle verhalen ook in het Drents te horen zullen zijn op de website www.wiesneus.nl. De Drentse teksten zijn ingesproken door Wim Boer en Herma Stroetinga, beiden o.a. bekend van RTV Drenthe. De Drentse vertalingen zijn gemaakt door het Huus van de Taol.
Woensdag 26 oktober is het lespakket officieel gepresenteerd. Dat gebeurde op eenfeestelijke bijeenkomst in het witte kerkje in Gasselte. Deze locatie was door de samenstellers van het pakket bewust gekozen: het is de plek van het laatste verhaal in de bundel; een verhaal dat zich afspreelt in april 1946 toen Gasselte een tweede Putten dreigde te worden. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan burgemeester Eric van Oosterhout van Aa en Hunze, die een vlammend betoog hield over de ziel van ons gebied, die door dit soort projecten zo mooi tot zijn recht komt. De waarde van tweetaligheid vergat hij natuurlijk niet.
Heel verheugend is het, dat de eerste dertig lespakketten op de dag van de presentatie hun weg naar het onderwijs al hadden gevonden. Geert Woldman en Jent Hadderingh organiseren in 2017 een heuse streektaalestafette – verspreid over Drenthe vier informatie-avonden voor scholen – om het lespakket nog beter over het voetlicht te brengen.