Licht en gries M.C. 03-05-'91

Licht en gries M.C. 03-05-’91

Licht en gries
Tied om op te schonen

Deur Martin Koster

Op de elpee ‘Zolang ‘r leven is’ van Ab Drijver stiet ‘t mooiste Drèentstalige lied dat der is: Licht en gries van Jannie Boerema/Chris Ridenberg. Licht en gries is een prachtig liefdeslied dat mit veul gevuul ezungen wordt deur Ab Drijver.

Zomar een tuun
Met akkers van licht
Leeifste ik waacht
Mien deur zit vaast
Geel zieden laokens
Slaop maor vannacht
En alles wordt leeg
Zaacht

Op dezôlfde elpee, die een jaor of wat terugge uutkwaamp, staot nog een paar schiere liedties (Keessie bijveurbield). Der bint in de langspeulplate zien naodagen meer elpees verschenen mit mooie Drèentstalige liedties. Peter & Alke van der Velde (Kom Marie), Duo Karst en Egbert Meyers (Veurzichtig met mij, lieve), um der een paar te numen.
Mar de tied van de elpee hew ehad, da’s folklore. Aj tegenwoordig gien cd-speuler hebt, loop ie achter. Vrugger hadden wij een pick-up en preuten wij Drèents. Gelukkig hew die tied ehad. Wij praot nou Hollaands mit zoveul meugelijk Engels der deurhen. Isn’t it funny, hunny?
volgde mit zien cd ‘Ab Drijver’ en ik was niet zo bliede. Zung hij niet mooi? Hij zung merakel! Was de muziek niet goed? De muziek was veule maolen beter as op zien leste elpee. Wat was der dan mis? Eigenlijk niks aans as dat ‘t mij veuls te veule over vrugger gunk. De titel van de cd had dan ok ‘Ab Drijver kek weerumme’ wezen mutten. Der staot een stuk of wat mooie liedties op dizze cd. De mooiste daorvan is I’m zo happy. Mar dat nummer kan niet tippen an Licht en gries. Of zul dat an mij liggen? Ik hope aans dat Ab Drijver over niet al te lange tied uutkomp mit een neie cd. Ik hebbe al een titel :’Mien Drèentse heuvels, liefdesliedties uut de jaoren negentig’.
Mar der is in de wereld meer te koop as cd’s; ‘t Duo Dampo kwaamp behalve mit een cd ok uut met een cassettebaandtien, net zo as Harm Dijkstra en Roelof Klinkhamer. Op ‘t cb van ‘t leste duo, ‘Portret’ stiet behalve teveul geteut een meer as prachtig mooi lied: De mooiste meid van Slien. Wat mij angiet is dat ‘t op ien nao mooiste Drèentstalige lied dat der bestiet. Zukke liedties en bepaolde gedichten van een paar Drèentse schrievers geeft de Drèentse taal reden tot bestaon. In elk geval tot in de ienentwintigste ieuw. Dan kieke wij wel ies wieder.
Dan zingt e zacht zodat gienien hum heurt: Zie is zo mooi, zo mooi is der gienien
Zie is der aller- allermooiste meid van Slien
A’k heur zie lopen stiet mien aodem stil Zie is op dizze wereld alles dat ik wil
Mar der is meer as ‘t (liefdes-)lied.
Der is historie, bijveurbield. Der is barre veule historie in Drenthe. De historische verienings bluit. ‘t Lek wel of alleman constant
hengiet uutzuken hoe ‘t vrugger wel niet ewest hebben zul. Was ‘t nou een echt esdarp mit ien of twei brinken en hoeveul schaop leupen der dan wel en wie had de scheuper in huus mit de karstdagen of deden ze niet an de karst ze hebt hier ja ok nooit een kerke ehad of hadden ze nog een soort natuurgodsdienst ze leefden ja ok zo dichte op de natuur en armoe hein dat was een minne tied ja wat za’k der van zeggen ze hadden ‘t vaste veule beter as die koerden hol op wij praot hier niet over politiek dat hew of epraot want aans zit ie binnen de kôrste keren te snuien in landbouw en maatschappij en dan kuw wel opholden mit oenze veriening?
Ik bin bange dat Ab Drijver geliek had mit zien zingerije over vrugger. Dat verwacht de mèensen van een zanger/dichter in ‘t Drèents. Al verwacht ze dan weer niet dat ze de gek an esteuken wordt mit een tekst as: Gistern luup ik deur de bente,/dreumend van die Olde tied/doe de scheper nog kun dwelen/doe mien otie zung heur lied/gistern was ik even weerum /waor ik vortkom, en ik wus/a’k nou niet heel rap hen de straot gao/mis ik dommiet weer de bus.
De schrieverij over Drenthe en zeker ok die in ‘t Drèents hangt van jaank/longern./wèenst naor ‘t Olde, ‘t veurbije an menare kriej seins de indrok. Dat is toch ok de verklaoring van ‘t grote succes van een nostalgisch blad as Oeze volk en ‘t Stark op de historie gerichte Grunniger blad Toal en Taiken. (‘t Stark op abonnees gerichte Grunniger blad Krôdde zul mit een klein beetien muite ‘t tal van de abonnees verdubbeln kunnen tot tweiduzend, mar zuks kunt ze ok zôlf bedèenken).