Lied De T.G.V. uit Pennestreken juni '94

Lied De T.G.V. uit Pennestreken juni ’94

lied
De T.G.V.
Hij zat in ‘t café
het was over vaare.
Hij keek in zien glas
en leek in de waare.
Ze schonken hom nog weer in,
rnaor dat zag hij na it.
Hij lag met zien aarrns
op ‘t rood pluzen klaaid.

refrein:
De TGV, de snelle traain,
is zo veurbie.
Hij rolt en raost en dendert deur. . .
is zo veurbie.

Hij ston in de regen
op ‘t lege perron.
Hij wachtte en lachte
zo haard as hai kon.
Zien koffer was leeg;
op de grond lag zien jack.
Hij had in zien haand een traveller’s cheque.

refrein
Hij lag tussen de rails,
ston in ‘t kraantebericht.
d ‘ Ondudelijke foto
was overbelicht.
Men schrok en vruig zich of
waarom enzovoort .
Men zee: gelukkig is
de train nait ontspoord.

refrein :
De TGV, de snelle traain,
was zo veurbie.
Hij rolde, raosde,
en denderde. . .
‘t was zo veurbie.