Liesterkrallen en neie loot

Het is de tied, dat ze zo staodig an al mooi begunt te
kleuren, de fel-oranje en roodachtige liesterkrallen. Overal in ‘t Drèentse
laandschap konj ze integen. Liesters bint er gek op. En vrogger weuren der veul
Liesters vôngen in een liesterstrik van pèerdehaor, daor dan een klein trossie
liesterkrallen inhông als lokaos… Arme liesters; wat bint er doe verscheiden
van die mooie zangvogels um een logchie gaon, umdat zie een paar cent opbrachten.
Zie weuren as ‘delicatesse’ opdiend op de taofel van die ‘t goed betalen kun.

Door G. Kuipers

In de meitied bint de takken van liesterkrallen geschikt
om fluities van te maken, as zie sap trekt. Fluitholt nuumden wij de
lies,terkrallenbommen. Ik weet niet of de jeugd van tegenwoordig nog wal die
fluities maken kan van een liesterkrallentak. Och, zie hebt het ok niet neudig,
want zie hebt aans jao al lawaai genog an de kop. Sèens zit ze op de fiets naor
meziek te lustern, met zo’n gevallegie op de oren. Levengevaorlijk, veur heur
zôlf en veur de aandern -— maor dat gef niks.

En ie huuft heur der niks van te zeggen, want dat gef.
heur ok niks…

Bundel

Een toertie leen is der een neie gedichtenbundel
oetkommen van Janny Alberts-Hofman (1929) oet Slien. Zie gaf dizze bundel as
titel met: Liesterkrallen. Albert Rademaker oet Annen hef op een aorige wieze
vôrm geven an de unislag: een koppeltie bladen van de liesterkral en daor een
tros en wat losse liesterkrallen tussen streid. De bundel is as nummer 16
oetgeven deur de Stichting Het Drentse Boek in de literarire riege HorizonTAAL.
De titels van de 46 gedichten hef de dichteres verwarkt in een apart gedicht,
waarin de hiele inhold van de bundel tot oetdrukking komp.

De liesterkrallen vin wij trugge in het gedicht KRACHT.

De liesterkral krig neie loot

de haarfst komp en de dagen kôrt

een zachte kracht die leven dôt

nog vruchten gef ze wonderrood

Elke baldziede van het mooi verzôrgd boekie is versierd
met een ofdruk van een diel van een liesterkrallenblad.

Liesterkrallen is de zeuvende bundel van Janny
AlbertsHofman. Zie is dan ok al jaoren gangs met de dichterspen. Zo’n twintig j
aor leen al was zie drok met het schrieven van gedichten, midden maank heur
hoesholdelijk wark. Maor al veul eerder is zie begund met heur gedachten um te
zetten in gedichten, Zie was doe nog een ‘bakvis’, wat op ‘t heden een ‘tiener’
nuumd wordt. Doe zie gung trouwen had zie eerst gien tied, maor laoter, doe de
kinder wat groter weuren, kwamp het toch vanzôlf wèer boven. Een tiedlang hef
heur man nooit weten, dat zie gedichten maakte, totdat hij op een keer
onverwachts een gedicht van zien vrouw vund. Hij keek er eerst wal raar van
toe, maor vund het toch wal mooi. En zo is ‘t wieder gaon.

De draod lop deur

Het eerste bundeltie Het Spinnewiel bestiet oet Drèentse
gedichten en is in eigen beheer oetgeven. Het tweede, De draod -lop deur, is
een bundel Drèentse gedichten, ofwisseld met kôrte dialectverhalen en is
oetgeven bij Hummelen in Asen, Die gaf ok —- in 1981 eur daarde dialectbundel
oet: m hoes en hof. Hierin hebt de dialectverhalen de overhaand; zie wordt
afwisseld met gedichten

Wèerdevol

Janny Alberts schreef en dichtte trouwens ok wal in ‘t
Nederlands. En dat heur wark wal wèerdevol is, wordt bewezen deurdat een bekende
oetgever as Kok in Kampen belangstelling veur heur Nederlaandse dichtwark
kreeg. In 1979 gaf Kok heur bundel Gods Glimlach oet, een riege gedichten met
religieuze inslag, die vlot verkoft weur. Het was dan ok gien wonder, dat daor
al gauw een tweede bundel achteran kwamp: Geef mij uw hand. Een daarde
Nederlaandse bundel — Terug naar de bron —- verscheen ok bij Kok en binnenr
kôrt kunw der wèer iene van heur verwachten.

In dit lèeste boekie, Liesterkrallen, kun wij
constatereri, dat Janny Alberts rieper wordt in heur dichtwark. Het is
ansprekend wark wat zij maakt. Dat zie in heur wark ok andacht hef veur het
gebeuren in dizze tied bliekt undermèer wal oet de gedichten over Tsjernobyl en
Dwaze Moeder.

Nimmen mug

De presentaotie Van Liesterkrallen vund plaos in Slien in
zaal Zwols, vlak tegenover het bôrstbeeld van de Drenthekenner Jan Naarding,
die net als Janny Alberts van Slien ofkomstig is. Het was mevrouw Hollenbeek
Brouwer oet Assen, de vrouw van de ex-gedippetéerde, die het eerste exemplaor
van Liesterkrallen in ontvangst nimmen mug. Marga Kool, veurzitter van de
Stichting Het Drèente Boek, was der bliede over, dat zie nou ok een bundel met
het warkvan Janny Alberts oetgeven hadden.

Wieder is Janny Alberts aal gedurig op pad in en boeten
Drenthe um veur allerhaande verienings en organisaoties veurdrachtenaovends en
-middagen te verzôrgen.

Een bijzundere warkzemheid van een gewone Drèentse
hoesvrouw, die boetendes ok nog in ‘t bestuur zit van de Drèentse
Schrieverskring en van de Stichting ‘Oeze Volk’.