Lietien veur Spinoavend of Spiensteroavend

Lietien veur Spinoavend of Spiensteroavend

Lietien veur Spinoavend
Of Spiensteroavend

In 1896 heb ik dit gemaakt

As arbeidsjong in Drent
He’k weinig weeld kent,
Mor hoe ’t mij ok in ’t leven giet,
‘k zing aaltied nog een lied

Want er is gien ongeluk,
Zo groot geleuv’ mor vrij,
Of er komp nog wal ’n gelukkien bij,
’n Gelukkien bij
(2x)

Al was de soep vaak dun,
‘k weur stark in Drentse zun
Had moeder zurg veur boks of jes,
Ik rolde mor in ’t gres,
Nee, er is gien ongeluk

Enz, als hiervoor

As jong van goed elf joar
Luup ik al veur de koar,
Leek ok de toekomst nog zo zwart,
Er bleef toch hoop in ’t hart,
Want er is gien ongeluk,

Enz. als hiervoor

Mien beurs was nooit hiel dik,
En dreug was vaak de snik,
Mor wat er ok gien geld gewin,
‘k huld toch de moed er in.
Want er is gien ongeluk.

Enz. als hiervoor

Zie ‘k no die wichter hier,
Zo blank zo knap, zo schier,
Dan wordt mien wereld roem en wied,
Zet ik de zurg op zied.
Nee, er is gien ongeluk
Zo groot geleuv’ mor vrij,
Of ’t wicht brenk er ’n gelukkien bij,
’n Gelukkien bij.