Lijst van werken van Harm Tiesing Publicaties

Anbestedelingen / [Harm Tiesing]

[S.L. : s.n], 1895

Eerder versch. in de Provinciale Drentsche en Asser
Courant , 16 dec. 1895 – 8 mei 1896

Aold en nei . oorspronkelijk Drentsch verhaal/ door een
Drenthenaar

[S.L. : s.n], 1898

Albert T juk / H. Tiesing

[S.L. : s.n], 1907

Eerder versch. in de Provinciale Drentsche en Asser
Courant , 18 jul. – 9 sep. 1907

Albert van Loor / [Harm Tiesing]

[S.L. : s.n], 1911

Eerder versch. in het zondagsblad van de Provinciale
Drentsche en Courant, 10 dec. 1911 28
jan. 1912

Boerenvolk / [Harm Tiesing]

[S.L. : s.n], 1911

Eerder versch. in het zondagsblad van de Provinciale
Drentsche en Asser Courant, 24 sep. 1911 – 29 oct. 1911

Blaanke Rienao / door H.T.

[S.L. : s.n], 1906

Eerder versch. in de Provinciale Drentsche en Asser
Courant, 8 jan 1906 – 26 feb. 1906

Drentsche boerenhuis en zijne omgeving / H. Tiesing

In : Vragen van den dag. Jrg.
? 3 (febr. 19—?)

Dagwerk dorschen . een bijdrage tot de
landbouwwerkzaamheden der vorige eeuw / [H. Tiesing]

1917

Overdruk uit : Nieuwe Drentsche volksalmanak. – 1917

Drentsche emigranten . novelle in Drentsch dialect / door
H.T.

[S.L. : s.n], 1911

Eerder versch. in het zondagsblad van de Provinciale
Drentsche en Asser Courant, 28 feb. – 23 apr. 1911

Het economisch leven in Drenthe [Artikel] / H. Ties ing

Overdruk uit Tijdschrift
voor Economische Geografie 15 (1924)

Familieleven en nabuurschap in het oude Drente / door H.
Ties ing

[S.L. : s.n],, 1903)

Overdr. uit . Vragen van de dag. — Jrg. 18, afl. 2. –
1903

De garderobe van den Drentschen boer [Artikel) / H. Ties
ing

In : Nieuwe Drentsche volksalmanak. Jrg. 22 (1904) ; p. 155-174

De geschriften van Harm Tiesing over den landbouw en het
volksleven van

Oostelijk Drenthe / verz. en samengevat door C. H.
Edelman Assen : Van Gorcum, 1943 Met bibliogr.

Gertrud van ‘t Overtoom / [Harm Ties ingl

[S.L. : s.n], 1912

Eerder versch. in het zondagsblad van de Provinciale
Drentsche en Asser Courant, 16 jun. 1912 – 7 sep. 1912

Handelsvolk : ‘n kleine roman in de boerentaol / van H.T.

[S.L. : s.n], 1914

Eerder versch. in het zondagsblad van de Drentsche en
Asser Courant, 4 apr. 1914 – 8 jan. 1916

Hoe Drenthe in een halve eeuw veranderd is / [H. Tiesing]

[S.L. : s.n], 1912

Overgenomen uit het zondagsblad van de Provinciale
Drentsche en Asser

Courant . Jrg.
89, 1912

Herschup en meier / [Harm Tiesing)

[S.L. : s.n], 1911

Eerder versch. in het zondagsblad van de Procinciale
Drentsche en Asser Courant, 7 mei 1911 10 sep. 1911

Harm Tiesing over landbouw en volksleven in Drenthe /
verz. en samengevat door C. H. Edelman 2e dr.

Assen : Van Gorcum, 1974

1e dr. 1943

DI. 2 bevat 1 it. opg

In de familie / [Harm Tiesing]

[S.L. : s.n], 1886

Eerder versch. in de Provinciale Drentsche en Asser
Courant, 6 dec. 1886

In ‘t boerenleven / [Harm Tiesing]

1907

Eerder versch. in de Provinciale Drentsche en Asser
Courant, 4 nov. 1907 — 15 aug. 1908

In ‘t hartien van ‘t sjapveld / [Harm Ties ingl

1891

Eerder versch. in de Provinciale Drentsche en Asser
Courant,

9 nov. 1891 – 18 feb. 1892

In t t jeugdeg leven / door H.T.

[S.L. : s.n], 1910

Eerder versch. in de Provinciale Drentsche en Asser
Courant, 4 apr. – 19 dec. 1910

Jaan Solders ‘n Drentsch
verhaoltien op riem en maot / [H. Tiesing)

[S.L. : s.n], 1917

Overdr. uit . de Nieuwe Drentsche volksalmanak. – Jrg.
1917

Jan Torentiller / [Harm TiesingJ

[S.L. : s.n], 1908

Eerder versch. in de Provinciale Drentsche en Asser
Courant, 19 oct. 1908 – 7 jun. 1909

Keisteenen en keiendelvers in Drenthe (Artikel) / door H.
Tiesing Amsterdam, 1986

Artikel in : Vragen van den dag : maandschrift voor
Nederland en kolonien 1905, vol. 20

Knelsien van Reel ‘n verhaoltien in ‘t Drentsch
beschreven / deur ‘n Drenth

1887

Eerder versch. in de Provinciale Drentsche en Asser
Courant,

5 oct. — 3 nov. 1887

Liefde en geld / [Harm Tiesing]

[S.L. : s.n], 1888

Eerder versch. in de Provinciale Drentsche en Asser
Courant,

6 feb. 1888 – 19 mrt. 1888

Lammert Labbeng / [Harm Tiesing]

[S.L. : s.n], 1896

Eerder versch. in de Provinciale Drentsche en Asser
Courant , 7 dec. 1896 26 mrt. 1897

Marthao Ledeng, de bloem van ‘t daarp / [Harm Tiesing)

[S.L. : s.n], 1892

Eerder versch. in de Provinciale Drentsche en Asser Courant,
2 nov. 1892 – 25 jan. 1893

Marthao Ledeng, de bloem van ‘t daarp / Harm Tiesing Um d
‘ 01de toren / A. Dening

Assen : Iwema [ • • •

Naozaoten / [Harm Ties ingl

[S.L. : s.n], 1888

Eerder versch. in de Provinciale Drentsche en Asser
Courant, 5 nov. 1888 – 28 jan. 1889

Noa d’ eerste jeugd / [Harm Tiesing]

[S.L. : s.n], 1891

Eerder versch. in de Provinciale Drentsche en Asser
Courant,

21 jul. 1891 – 10 sep. 1891

Oet Balbroek / [Harm Ties ingl

[S.L. : s.n], 1899

Eerder versch. in de Provinciale Drentsche en Asser
Courant,

5 dec. 1899 – 14 aug. 1900

Oud Drenthe / [H. Tiesing)

[S.L. : s.n], 1909

Overgenomen uit : De Drentsche en Asser Courant . – Jrg.
86, 1909

Op den Boomhof . daarpstaofereelen en bedrieven van ‘t
boerenvolk / [ Harm Tiesingl

[S.L. : s.n], 1887

Eerder versch. in de Provinciale Drentsche en Asser
Courant , 24 feb. – 2 apr. 1887

Oud—Drents boerenleven in beeld / samengest . door Gerrit
Kuipers tekst : Harm Tiesing (1853—1936)
Gaanderen : Gherre, [1991]

Gebaseerd op : De geschriften van Harm Tiesing over de
landbouw en het volksleven. — Met authentieke foto ‘ s

Over de Hunse : ‘n vertelling veur ‘t Drentsche volk /
[Harm Tiesing]

[S.L. : s.n], 1901

Eerder versch. in de Provinciale Drentsche en Asser
Courant, 5 jan. 1901 – 13 jan. 1902

Oet de heksentied : historische stukken van Drentsch volk
/ [Harm Ties ing ]

[S.L. : s.n], 1912

Eerder versch. in het zondagsblad van de Provinciale
Drentsche en Asser

Courant, 5 oct. 1912 – 2 aug. 1913

Oostermoersche herinneringen en beschouwingen / [H.
Tiesing

[S.L. : s.n], 1908

Overgenomen uit . Provinciale Drentsche en Asser Courant
. Jrg.

Het oude huis te Drouwen / door H.T.

[S.L. : s.n], 1910 85, 1908

Overgenomen uit . Provinciale Drentsche en Asser Courant.
— Jrg. 87, 1910

Oet Wolter Wobbeng’s levensboek / door H.T.

[S.L. : s.n], 1909

Eerder versch. in de Provinciale Drentsche en Asser
Courant , 23 aug. 1909 – 14 feb. 1910

Piet Pikkels / [Harm Tiesing)

[S.L. : s.n], 1893

Eerder versch. in de Provinciale Drentsche en Asser
Courant,

9 oct. 1893 27 mrt. 1894

De slaachter / [door H. Ties ingl

[S.L. : s.n, s.a. ], Overdruk

Spinsterverhaol / [Harm Tiesing]

[S.L. : s.n], 1889

Eerder versch. in de Provinciale Drentsche en Asser
Courant,

21 feb. 1889 25 jun.
1896

Snieder Jonkman / [Harm Tiesing]

[S.L. : s.n], 1889

Eerder versch. in de Provinciale Drentsche en Asser
Courant, ? dec. 1889 – 17 feb. 1890

De schilder van Schorum / door H.T.

[S.L. : s.n], 1913

Eerder versch. in het zondagsblad van de Drentsche en
Asser Courant, 4 oct. 1913

Schetsen van Spaokloo / [Harm Ties ingl

[S.L. : s.n], 1902

Eerder versch. in de Provinciale Drentsche en Asser
Courant, 16 jan. 1902 – 21 oct. 1902

Tooneelen uit eene dorpsbuurt . een oorspronkelijk
verhaal / [ Harm

Ties ingl

[S.L. : s.n], 1886

Eerder versch. in de Provinciale Drentsche en Asser
Courant, 22 mrt. 1886. — Gedeeltelijk in het Drents

Veur de er van de ploas / [Harm Tiesing]

[S.L. : s.n], 1890

Eerder versch. in de Provinciale Drentsche en Asser
Courant, 7 nov. 1890 — ? feb. 1891

Veenwerkzaamheden en arbeiderstoestanden in Drente
[Artikel] / H. Ties ing

Overdr. uit . Tijdschrift voor Economische Geografie 15
(1924)

Veenvergraving en landontginning in Drente [Artikel) / H.
Tiesing

Overdr. uit. . Vragen van den dag 27 (1912)

Vrend’ in Amsterdam . oorspronkelijke novelle in Drentsch
dialect / [ Harm

Tiesingl

[S.L. : s.n], 1885

Eerder versch. in de Provinciale Drentsche en Asser
courant, 12 oct. 1885. — Gedeeltelijk in het Drents dia lekt

De veenbranden in Drente / door H. Tiesing

[S.L. : s.n], 1921)

Overdr. uit : Vragen van den dag . 1921

De vrijers oet Rakholt / [Harm Tiesing]

[S.L. : s.n], 1894

Eerder versch. in de Provinciale Drentsche en Asser
Courant, 3 dec. 1894 – 2 jul. 1895

Verkeereng over ‘t veld / door H.T.

[S.L. : s.n], 1906

Eerder versch. in de provinciale Drentsche en Asser
Courant, 7 mrt. – 23 apr. 1906

Waachtlooper / [Harm Tiesing)

[S.L. : s.n], 1890

Eerder versch. in de Provinciale Drentsche en Asser
Courant, 28 feb. – 19 mei 1890

Zien broed verloren / door H.T.

[S.L. : s.n], 1902

Eerder versch. in de Provinciale Drentsche en Asser
Courant, 24 nov. 1902 – 25 apr. 1904

Zien broed verloren / door Harm Tiesing

Assen : Drukkerij Torenlaan, [19—? ]

Zuidenveldsche herinneringen en beschouwingen / [H.
Tiesing]

[S.L. : s.n], 1906

Overgenomen uit . Provinciale Drentsche en Asser Courant.
– Jrg. 83, 1906

Zie ook literatuuropgave in : Tiesing, Harm — Harm
Tiesing over landbouw en volksleven in Drenthe. – 1974. – Dl. 2

Provinciale Bibliotheek

Centrale voor Drenthe