Marga Kool in Drents college GS

Van een onzer verslaggevers
ASSEN — Marga Kool (42) wordt de gedeputeerde voor D66 in het Drentse college van Gedeputeerde Staten. De D66-fractie heeft besloten haar voor te dragen als portefeuillehoudster voor milieu en cultuur, een combinatie van gedeelten uit de portefeuilles die tot nu toe werden waargenomen door de gedeputeerden Lange (PvdA) en Pastoor (CDA). Mevrouw Kool wil niet reageren, omdat het nieuwe college vanavond pas definitief wordt geformeerd tijdens onderhandelingen met de andere beoogde collegepartijen. “Als ik nu wat zeg kan dat de besprekingen frustreren”, aldus Marga Kool. Volgens D66-fractielid Anneke Kampfraath had de
D66-fractie geen keuze. “Als wij nee hadden gezegd had de PvdA vast drie zetels gekregen”. (D66 krijgt nu één zetel in een college met twee PvdA’ers, twee CDA’ers en één VVD’er).
Op pagina 3: Marga Kool zwijgt hog.