Marga Kool maakte kleine fractie groot

Van onze correspondent

ZUIDWOLDE – „Marga was een goede leerlinge met.’ niet
geringe verbale vaardigheden. Al snel Utkwam zij op een plaats waarin een kleine
fractie groot kan zijn.” Deze beoordeling gaf burgemeester W.J. Vuursteen
van Zuidwolde gisteravond tijdens de raadsvergadering, waarin afscheid werd
genomen van D66-raadslid Marga van Egten-Kool, nu Statenlid. Vuursteen wees
erop dat zij altijd een eigen koers had gevaren in de ruim 100
raadsvergaderingen die ze in de afgelopen negen jaar meemaakte. „De wijze
waarop drong vaak respect af. Er kwam discussie in de raad en dat maakte de
zaak vaak boeiender. ”

Ook buiten haar politieke aktiviteiten stond ze niet
stil. Zo kreeg ze de Johanna van Burenprijs, de zilveren anjer en sprongen haar
literaire aktiviteiten in het oog. Als voorzitster van het Drentse Boek
timmerde ze veel en vaak aan de weg om de Drentse streekroman op de markt te
krijgen. Haar populariteit groeide met de dag en toen ze bij Radio. Noord kwam
werd dit alleen nog maar verstevigd.Burgemeester Vuursteen herinnerde eraan dat
het gemeentebestuur ook van deze kwaliteiten van het raadslid gebruik had
gemaakt. Bij het bezoek van de Koningin trad Marga Kool op waardoor Zuidwolde
en ZuidwestDrenthe goed uit de bus kwamen. De burgemeester vond het jam mer dat
na het vertrek van Marga Kool geen vrouw meer in de raad aanwezig is. Bij de
verkiezingen in 1986 was door het vertrek van de liberale. Annie ten
Kate-Rijkenbarg Marga Kool nog als enige vrouw voor D’66 in de raad
overgebleven. Voorts wees Vuursteen erop dat bij het verkiezen van mevrouw Van
Egten-Kool in de Provinciale Sthlen bewezen is dat als men als politicus op een
onverkiesbare plaats staat dit niet altijd inhoudt dat dat zo is. „Misschien
bestaat

de onverkiesbare plaats wel helemaal niet, Marga Kool
heeft bewezen vanaf deze plek de sprong te kunnen maken.” Overigens kwam
dit bij de democraten ook als een volslagen verrassing. De keus, of in de
gemeenteraad te blijven of de provincie te dienen, zorgde bij haar dan ook
twijfels. Ze koos uiteindelijk voor de provincie.

De burgemeester zag Marga Kool met spijt vertrekken. „We
zullen nog wel eens aan haar denken en het was een genoegen om naar haar stijl
te mogen luisteren.” Marga Kool vond ‘het goed plaats te maken voor iemand
anders. “Het is zeker jammer dat we nu geen vrouw meer in de Zuidwolder
raad vertegenwoordigd is. Ik hoop dan ook dat men eens aan een emancipatienota
gaat werken.” De democrate prees de gemoedelijke sfeer waarin ze altijd
haar werk heeft mogen doen. “Het gaat bij ons misschien wel wat te
gemoedelijk toe, hoewel ik blij ben dat dit binnen de raad mogelijk is.”

Albert Haan die binnen de Boerhoorn als welzijnswerker
aktief is zal in de raadsvergadering van oktober beëdigd worden als opvolger
van Marga Kool voor D66.