Met de kiekkast door Drenthe

Met de kiekkast door Drenthe

MET DE KIEKKAST DOOR DRENTHE

Nog mor een zet tien nao het verschienen van het bouk over de Hondsrug van G. Kupers, is er bie dezôlfde oetgever, bie Knoop en Niemijer in Haren, weer een bouk over Drente oetkornmen, Het heit: Met de kiekkast door Drente en is, zoas de titel al dudelijk rnaaktr;l een fotobouk. t Is samensteld deur de journalist Huizing, dei gebroek maken kun van de unieke verzameling van H.Visser oet Grônn, een man, woorover op 19 oktober nog een stukkie in de Drentse en krant staon hef.

Het bouwt Met de kiekkast deur drente hef een tekst- en een foto gedeiïte en behandelt een periode oet de Drentse geschiedenis, dei lop van ongeveer 1850 tot nao de eerste wereldoorlog, een tied, dei de 01 der zuk nog herindert en woorover de jeugd wal is vaker, as einmaol heurd hef. Aj der van heurg hebt, is het zo mooi, het bouk is deur te kieken en te beleven, wat andern zei n en mitmaak hebt, en dei, dei t t kent, zult zuk weer zoveul dingen herindern
Het fotogedeilte bestait oet 129 foto’ s mit bieschriftn en lat zei n, how frouger de vervoersmiddel n der oet zagen, how de schaopen wasket weudn, how de tôrf graven en de hoezen en keten bouwd weudn. Het is teveul, urn het allemaol op te nuirnen. Te rnoet ‘t 7,31f mor bekieken. Het is de maaide wal weerd
In het andere gedeilte, het tekstgedeilte, dat lop van bladziede 7—43, beschrif Huzing, de mensen en toustanden, zoas hij ze herkent hef oet oldere geschriften. Der wordt verteld over de opkomst van t t verkeer, net zo goud as over de moord bie t t tolhek in Zuudwolde. Van de mensen, dei al zon beetie vergeeten bunt wordt de apostel oet t veen, pastoor Vroom, en de j onges van t stoepien, de Tonckens oet Assen weer naor veuren haal d. Alles bie mekaar bunt het 16 verhalen. Het bunt zo mor wat losse verhalen, dei dan ok een beetie as los zand a mekaar hangt. Ik vindt, dat de schrie— ver te veul naodruk p het veene_gebied van zuudoost— drente 5 16 verhalen speult zuk door of en dat bunt 10 van de 56 bladzieden.KDTen e besta it noe einmaol nich allennig oet veen. Alles bie mekaar is het een mooi bouk worden, mor toch bun ik bie ‘ t lezen een paar dinger tegenkornmen, dei niet klopt en dat is altied een beetie jammer, want, wat er einrnaol stait, dat stait er

As de schriever ‘t hef over de bouw van de karke in Barger Cornpas en ove2 de elf bunder, dei de parochianen meut kopen, dan lat hij Jan Berend Wi 1 ken, een bekendg Aol Compascumer zeggen: “As wie d ‘ r nou ais veur zôrgden, da wie ankoornn nai zes daaimt grond betaold henrn t n. Daorveur zo Ilen wie kelektes hollen kennen in Rütenbrock, in Haren, in Wesuwe, Hebelermeer en mischienop nog meer stee’n: Daandere zestien daaimt kennen wie din zôlf slicht maoken t: 0f de schriever dit zôlf oetvonden hef of dat hij ‘ t woorargens lezen hef, weit ik
Wal weit ik , dat Jah Berend Wilken Oet ‘î Eernsland, oet Hebelermeer kwam en net as de andere Aold Compascumers Eems ands preut. Zowat mag toch eigenlijk niet
Nog slimmer vind ik de text bie foto 14. Door gait het over de tram van nei Amsterdam naar Trapel. Bie de foto stait: Hier de tram langs het scholtenskanaal op de stopplaats bij de 1906 ingewijde Roorns Katholieke kerk van Gerardus Ma Jella in Barger Oosterveld. Het einige juuste, wat door stalt is dat de karke in Barger Oosterveld in 1906 inwijd is, want het Scholtensknaol lop langs Klazienaveen Noord. Op de foto stait name-lijk de karke van Klazienaveen en t knaol, dat er langs lop is t t Van Echtensknaol .
Zo bunter nog meer roeten. 01) bladziede 18 wordt zegt, dat Furica de o Ids te Karke van Z.O . Drente haar en ok dat is niet; woor. . Nei Schoonebeek har der in 1849 al ei ne en dei van Erica is pas oet ik rnein 1866.
Op foto 113 is volgens t onderschrift de Dorpsstraote in Furnrnen te zei n, mor ik heb rnie deur oale ingezetenen laoten vertellen, dat dat gedeilte van Furnmen nooit dorpsstraote hei en he
Dit bunt allemaol fouten , dei eigenlijk niet veurkommen meugt, want zowat is altied nog te controleren. De fouten , dei ik vonden heb, kon ik vinden, urndat ik zôlf oet ! t zuudoosten kom, maor op disse maneier vraog ie joe toch wal of, of dat waj niet kent, wal weergeven is. Het is eigenlijk jammer, dat zukke fouten in zo’n mooi bouk staot. Misschien bunt de samenstellers wal een beetie te gauw west en dat wreekt zuk al ti ed.
Het zul mooi wezen, as bie een eventuele tweide druk, dei ik ‘t bouk graag gun en dei f t ok verdeint, zukke slordegheden d’r oet warkt weudn. Het is en blif een mooi bouk, ondanks de critiek, dei ik er op heb en ik kan hum elk, dei nog is van t aole drente dreunen wil van harte aanbevelen. Het is een bouk, woor ie vaoker naor griepen zult. Het is bie de boukhandel te kriegen en kost Hf 1. 17,50