Mijn dorp

Mijn dorp

Mijn dorp

Geen dialect.

Uw beeld heb ik
In ’t hart bewaard,
Nog droom ik
Van uw hof en haard.

Daar zie ik
Oude vreinden weer,
Maar velen, och
Ze zijn niet meer.

‘k zie ’t ouderhuis
Met mossig dak
En aan de muur
De rozentak.

Herinnering werkt
Stille wee,
Verlangen naar
Uw rust en vree.

Och, wat de vreemde
Mij ook biedt
Mijn Drente-dorp
Vergeet ik niet.

Ik droom van U
Zoo menig stond
Een verre groet,
Fluistert mijn mond

A.D.