Mijn Drenthe is niet meer dan vertaling van oud gedicht 'Drents volkslied plagiaat' D.G.P. 15-09-'92

Mijn Drenthe is niet meer dan vertaling van oud gedicht ‘Drents volkslied plagiaat’ D.G.P. 15-09-’92

Mijn Drenthe niet meer dan vertaling van oud gedicht
Drents volkslied plagiaat

Van een onzer verslaggevers
ASSEN – Het Drents Volkslied ‘Mijn Drenthe’ van Jan Jantinus Uilenberg is plagiaat. Het lied dat door veel Drenten in het Nederlands wordt gezongen is niets meer dan een vertaling van het Drentse origineel dat in 1898 verscheen in de bundel ‘Een Alleen’ van uitgeverij Bakker in Amsterdam.
Tot die ontdekking kwam M.H. Janssen uit Ter Aard. Janssen kreeg in 1975 een kopie van de Drentse versie. „Ik had niet van het bestaan gehoord. Ik zocht wel meer werk voor mijn koor. Dit exemblaar heb ik toen aan de kant gelegd omdat er veel gedicussiëerd over de vraag of deze Uilenberg wel een goede Nederlander was in de oorlog. Hem werd sympathie voor de Duitsers en het lidmaatschap van de NSB verweten. Reden genoeg om het nummer aan de kant te leggen”

Nadere bestudering
Enkele maanden geleden kwam het nummer weer uit de kast en bij nadere bestudering bleek de dichter niet J .J. Uilenburg te zijn maar diens vader J. Uilenburg. Uilenburg senior schreefhet gedicht in 1896 toen junior amper vijftien jaar was.
Medewerker

Jan Uilenburg (sr) werd geboren in Sleen en was van 1866 tot 1909 hoofd van de openbare school in Zuidwolde. Hij was ook medewerker van de Nieu-
we Drentsche Volskalmanak. Hij stierf in 1930, ruim 89 jaar oud. Uilenburg dichtte het lied op een melodie uit Emden.
Deze gegevens zijn voor Janssen aanleiding de Drenten te adviseren dat als zij hun volkslied willen zingen dat in de originele versie te doen. „De tekst is beschikbaar, waarom zouden we het dan in het Nederlands doen. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat het lied ook niet langer besmet is. De dichter was niet de verguisde
Uilenburgjr. maar diens vader. Die was al overleden voordat de NSB in Nederland bekend was. Ik ben best blij met die ontdekking. Het betekent dat je niet meer die rare situatie hoeft te hebben dat de ene Drent het lied uit volle borst meezingt en de andere met een bars gezicht de kaken stijf op elkaar klemt”.

Dolgraag
Janssen heeft nog eens wens. Hij wil dolgraag in het bezit komen van een exemplaar van de bundel waarin het lied werd aangetroffen. „Ik heb hem destijds wel gezien. Misschien dat er ergens een vergeten exemplaar in een hoekje ligt”.

Het maximum met zijn auto tegen een boom was geknald.
De boom stond middenop de weg, in een vluchtheuvel. De auto knalde er zo hard tegenop, dat de boom ten slotte halverwege de motorkap kwam. Bestuurder K. bleek een ademalcoholgehalte te hebben van 1.225 microgram, terwijl maximaal 220 is toegestaan.
„Beseft u wel hoeveel geluk u en uw passagiers hebben gehad dat er niemand gewond is geraakt en er geen doden zijn gevallen?’ ‘ vroeg de politierechter aan K.. De omcier van justitie noemde het verkeersgedrag van de Staphorster „ronduit een schande”. Hij eis te twee weken gevangenisstraf en vijftien maanden rijontzegging.
De politierechter verving de celstraf door dertig uur dienstverlening, maar verlengde de ontzegging tot achttien maanden, waarvan drie voorwaardelijk als K. de Alcohol Ver keer Cursus volgt.