Mislukte edelman speelde rol in Historie van Drenthe

Mislukte edelman speelde rol in Historie van Drenthe

MISLUKTE EDELMAN SPEELDE ROL IN HISTORIE VAN DRENTHE

EEN MERKWAARDIGE figuur, die ook een rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Drenthe. is ondervrerp geworden van een door Herman Doedens geschreven, bij W.G. Witkam,„Markies de Thouars”. Hij heeft geleefd van 1807 tot page geweest aan het hof van Koning Willem I en stierf volgens een berichtje in de Drentsche Courant van 15 auguStus 1850 „op ‘n ellendig leger in eene vervallene boerenstulp.’
(binnen de vesting Coevorden) „Hulde” dat het l
Een figuur die evengoed onderwerp zou kunnen zijn van een roman, maar als zodanig is het boek van Doedens niet bedoeld. Deze in Peize geboren publicist heeft een studie gemaakt van het leven van deze merkwaardige man, zijn werk als dichter en dialectschrijver geanalyseerd en hem aan ons ‘voorgesteld in al zijn veelkleurig doen en laten.

De Thouars zijn uit Frankafkomstig, hebben hoge rangen in het leger vervuld en gewoond op het landgoed Singraven aan de Dinkel bij Denekamp, • dat ze op eigen houtje markiezaat noemden.

George Anne Christiaan Willem, markies de Thouars droomde toen hij aan het hof van Willem I was van een huwelijk met de levenslustige, dwepend -romantische prinses Marianne, maar toen dat aan zijn neus voprbijging, raakte hij aan de drank en aan lager wal. Hij werd militair in een lagere rang, klerk, moest verschillende malen voor de krijgsraad verschijnen en werd dichter en pamflettist.

Nicolaas Beets veronderstelt bij hem „een spranken van genie”Enkele van zijn werken als dichter zijn „Dontruiming van de citadel van Antwerpen” „De te rugkomst van het bataljon der Drentse mobiele schutterij (binnen de vesting van Coevorden) ‘Hulde” dat het licht zag t.g.v. van het bezoek van „Neerlands dierbaren Koning”aan het landschap Drenthe, vele lierzangen en andere gelegenheidsgedichten en het Drentse volksverhaal „Agnese”.

De Thoüars heeft in relatie gestaan met de Drie Podagristen, Dubbeld Hems ing van der Scheer, Harm Boom en Lesturgeon en met dominee Cornelis van Schaick uit Dwingeloo. Hij raakte in een drukpersdelict en lvvas als pamflettist medeweker aan verschillende in die tijd verschijnende radicale blaadjes. Waardoor hij hernieuwd moest kennis maken met de justitie.
Ook aan zijn dialectgebruik schenkt Doedens in zijn boek grote aandacht.
Zijn einde is in zicht als de correspondent van de Drentsche krant meldt, dat hij De Thouars men nog heeft gezien „in lompen ge- „Markies de Thouars”is een huld aan de weg bij Ane” Enke- heel interessant boek. De figuur Ie weken later kon hij meedelen van de hoofdpersoon biedt veel dat hij „de geest had gegeven”.

“Markies de Thouars”is een heel interessant boek. De figuur van de hoofdpersoon bied veel stof tot schrijven, ook al wil men zich aan de feiten houde en doedens heeft die stof uitstekend verwerkt.

Markies de thouars, door H. Doedens Uit. W.G. Witkam – Enschede 187 pp. Prijs f 13,90