Music Matters en Gerard Sout winnen Drentse cultuurprijs N.v.h.N. 26-03-'99

Music Matters en Gerard Sout winnen Drentse cultuurprijs N.v.h.N. 26-03-’99

Music Matters en Gerard Stout winnen Drentse cultuurprijs

Assen – Music Matters, bestaande uit Johan Kleine en Tieme van Veen, en Gerard Stout hebben respectievelijk de SNS Muziekprijs en de SNS Literartuurprijs gewonnen. De prijzen, een cheque van 10.000 gulden en een glasobject van Cees van Olst, worden 29 april uitgereikt in De Schalm, in het ICO-ge bouw in Assen. Ieder jaar wor den twee Cultuurprijzen uitgereikt door de SNS Bank, als ‘aanmoediging tot verdere ontwikkeling van veelbelovende culturele prestaties’. In de even jaren
gaan de prijzen naar activiteiten op het gebied van beeldende kunst en podiumkunsten, in de oneven jaren naar muziek en literatuur.

Gerard Stout kan volgens de jury gerekend worden tot één van de meest productieve schrijvers in de Drentse taal. Van hem verscheen bijvoorbeeld de eerste moderne roman in het Drents.
Verder schreef hij jarenlang recensies over Nedersaksische lite ratuur voor deze krant en was hij betrokken bij opmerkelijke afleveringen van het Drents Let- terkundig tiedschrift ‘Roet’. De jury rekent hem tot de hoogst getalenteerde schrijvers in het Drents van dit moment.
Music Matters wordt gedragen door Johan Kleine en Tieme van Veen, die sinds jaren bezig zijn live muziek in Drenthe en dan met name in Assen, te pro-
moten. Music Matters is een initiatief op organisatorisch gebied. De voorliefde van het duo gaat vooral uit naar Amerikaanse rootsmuziek, die ze op hoog niveau door groepen uit binnen- en buitenland laten horen in Drenthe. Daarmee komt deze provincie weer op de nationale muziekfestival-agenda’s terecht’. De jury hoopt dat de geldprijs die Music Matters krijgt wordt besteed aan workshops voor jonge muzikanten onder leiding van gastartiesten uit de Verenigde Staten.