Nieuw boek over 'Harm' gepresenteerd

Nieuw boek over ‘Harm’ gepresenteerd

Nieuw boek over „Harm” gepresenteerd

ZUIDEWOLDE – In het waterschapsgebouw van het Riegmeer in Zuidwolde presenteerde de stichting „Het Drentse boek”gistermiddag de roman „Harm de boer van ‘t Hogelaand” geschreven door de inmiddels overleden auteur L. Jonker uit Dedemsvaart.
Voorzitter F. Wemmenhove van Het Riegmeer en dijkgraaf M. Knol van het waterschap „De beneden Dedemsvaart”kregen het eerste exemplaar uit handen van bestuurslid Marga Kool. Er was gekozen voor dee twee waterschappen omdat deze grenzen aan de Reest. Het verhaal speelt zich dan ook grotendeels af rond dit grensriviertje tussen Drente en Overijssel. In 1928 verscheen het eerSte deel „Harm Boerenleven an de Riest” als feuilleton in de regionale pers. In die tijd werden er twee boeken uitgegeven van een bundeling van die verhalen en het werden bestsellers. Daar deze boeken niet meer verkrijgbaar waren en volgens Marga Kool er veel v+aag bij „Het Drentse boek” naar was werd door de stichting bezien of het werk niet opnieuw kon worden uitgegeven.

OMGEZET
Het werd daartoe omgezet in de nieuwe drentse spelling zodat het nu voor iedereen leesbaar is. De uitgave van „Harm Boerenleven an de Riest was zo’n succes, dat nu ook het tweede deel in boekvorm kon verschijnen. Door een bijdrage van het Marius Tonckensfonds kon het worden gefidat
de schrijver naast een doorleefde beschrijving van zijn gevoelens en problemen een goed beeld geeft van de samenleving in de twintiger jaren, de tradities en gebruiken en de sociale omgang en veranderingen binnen het boerenbedrijf.
„Soms haàkt de auteur in op ware gebeurtenissen als de moord bij het zwarte gat op Mina Koes en de ontmaskering van de dader. Maar ook de drentse gemeentepolitiek uit die jaren komt op een kostelijke wijze aan bod”. Marga Kool noemde het met name cultuur historisch een waardevol boek dat nu nog sterk tot de verbeelding van de mensen spreekt. Na het officiële gedeelte las Marga Kool enkele verhalen uit het boekwerk waarin de Reest centraal stond.