Nieuw versjesboek van Plenter en Hofsteenge N.v.h.N. 12-03-'99

Nieuw versjesboek van Plenter en Hofsteenge N.v.h.N. 12-03-’99

Nieuw versjesboek van Plenter & Hofsteenge

Uitgever Servo brangt in de loop van dit jaar een boek op de markt met zestien gedichten (of versjes) voor kinderen ‘van 2 tot 100 jaar’. Ze zijn gemaakt door Beate Plenter uit Meppel en Miny Hofsteenge uit Emmen.
De gedichten gaan over een ‘doezendpoot met kolde voeten’, ‘Trientie het hangboekzwientie’, ‘een pimpelmees met .heugtevrees’, ‘een klein slakkie dat geern samenwonen wil met een grote slak’.
Sommige gedichten zijn geschreven in het .Drents én Neaerlands, andere in het Drents 6f Nederlands. De ‘tekeningen bij de gedichten zijn gemaakt door Jan van Os. “Ze zijn bijna nog mooier dan de versjes…” zeggen de samenstellers van het boekje er zelf van.
Met hulp van de Plattelandsvrouwen is een actie opgezet om groepen de kans te geven het boek bij voorintekening te bestellen. Het kost dan f.25,- . In de winkels zal het beduidend duurder zijn. Verenigingen, scholen, bedrijven enzovoortS die interesse hebben kunnen bellen: (0522) 252985 of (0591 626728.