Nieuwe cursus begint Dieper-deur-Drenthe D.v.h.N. 03-02-2005

Nieuwe cursus begint Dieper-deur-Drenthe D.v.h.N. 03-02-2005

Nieuwe cursus begint:
Dieper-deur-Drenthe

ASSEN Stichting Drentse Taol heeft de nieuwe cursus Dieper-deur-Drenthe gelanceerd. De cursus is bestemd voor mensen die zich, zoals de naam al aangeeft, in meer dan gemiddelde mate interesseren voor de Drentse taal en cultuur en zich daarin extra willen verdiepen, na eerst al een bestaand cursuspakket van de stichting te hebben gevolgd.
Dieper-deur-Drenthe bestaat uit negen lessen over uiteenlopende onderwerpen. Daaronder streektaalliteratuur, veldnamen, beelden, landrecht, schilders, koken, streektaalmuziek, rouwen en trouwen. In elke les komen in elk geval ‘talige’ onderwerpen, literatuur en muziek aan de orde. Het is, zo zegt de organisatie, een heel afwisse-, lende cursus, waarbij ook hulpmiddelen als film, dia en powerpointpresentatie worden ingezet.
Er is twee jaar aan de samenstelling van het lesmateriaal gewerkt. Morgen gaat de cursus onder leiding van Jan Fonk en Harm Soegies in Peize ‘in première’.
Stichting Drentse Taol heeft zich verzekerd van de steun van een aantal deskundigen. Onder hen ‘Egbert Meijers (streektaalmuziek), Roel Sanders (schilders van Drenthe), Roel Kuper (koken), dr. Henk Nijkeuter (schrieverij) en Koop Bos (vrogge bewoning, korenverbouw en taol). De cursus wordt verlevendigd met prachtige illustraties van Harm Eggens uit Erm, die overal in Drenthe zijn tekenbord tevoorschijn haalde.
Dieper-deur-Drenthe is samengesteld door: Jantien AsSies, Gé Blauwgeers, Jan Germs, Tjaart Imbos, Harm Jan Lesschen, Arnold van Lon, Roel van der Molen, Jan Thalen en Anton Wieringa. Voor meer informatie: Drentse Taol (Jan Germs), tel. 0592— 381172. (DvhN)