Nieuwe Drentstalige dichtbundels van Reijntjes en Nijenhuis N.v.h.N. 23-01-'87

Nieuwe Drentstalige dichtbundels van Reijntjes en Nijenhuis N.v.h.N. 23-01-’87

Nieuwe Drentstalige dichtbundels van reijntjes en Nijenhuis

Gerard Stout (36) werkt bij de leraren opleiding Ubbo Emmius in Groningen. Hij is redactielid van het l(teraire tijdschrift ROET en medewerker aan de literaire cursus Drents lezen van Radio Noord. Sinds 1985 publiceert hij regelmatig korte verhalen in het Drents.

De Drentse literatuur zit volop in de lift. Dat blijkt niet alleen uit de groeiende belangstelling voor de cursus ‘DrentS lezen’ op Radio Noord,/ maar ook uit de toename van het aantal Drentstalige boeken en de stijgende oplagen van het literaire tijdschrift ROET en van het maandblad Oeze Volk. Dat is wel eens anders geweest. Jarenlang heeft de Drentse litératuur maar wat voortgekrabbeld.
Pas na de Tweede Wereldoorlog zijn er werken geschreven die, naar het zich laat aanzien, de tand des tijds kunnen door, staan. De oprichting van de Drentse Schrieverskring en van de Stichting Het Drentse Boek hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld.

Regelmaat
Nu rollen Drentstalige uitga ven met een zekere regelmaat van de persen. Eén van de hoogtepunten op het gebied van de poëzie was vorig jaar de bundel Dialoog met een eilaand van Jannie Boerema. In haar werk speelt haar strijd tegen of met het leven een grote rol. Ook bor duurt ze door op de mythologie die in haar vorige bundel Leeid van de Sirene (1985) een grote plaats inneemt.

Dichter bij de (veen-)grond en daardoor toegankelijker voor een groter publiek is het in september van het vorige jaar verschenen Van de Môrreng tot de Aovend van Roelof Sieben. Hij beschrijft in deze streekroman, die goed verkoopt, het leven van keuterboeren in de Zuiddrentse venen van de vorige eeuw.

‘Nacht’
Tijdens de vierde ‘Nacht van het Drentse Boek’, die vana vond in Diever plaatsvindt, worden nieuwe poëziebundels gepresenteerd van Roel Reijntjes en Gerard Nijenhuis: Zeefdruk en Schoolschrift.
Roel Reijntjes- (1923) is ‘in Drenthe vooral bekend als con ferencier. Deze activiteiten leverden hem de titel ‘Hofnar van Drenthe’ op. Hij schreef bundels met Drentse spreekwoorden en gezegden en werkte lange tijd mee .aan programma’s van de RONO (nu Radio Noord). Zijn literaire werk heeft daardoor wellicht minder aandacht gekregen dan het verdient. Reijntjes dichtte veel over Drenthe, zowel over de natuur als over de dorpen, maar hij beperkte zich niet tot de provincie. Hij liet zich ook inspireren door de bijbel, de Griekse mythologie en door zijn reizen.
In Zeefdruk komen de oude thema’s deels terug, maar de belangstelling van Reijntjes is verder verschoven naar reizen en naar erotiek. Slechts enkele gedichten gaan expliciet over Drenthe. Reijntjes is voortdurend onderweg en zijn reisindrukken verwoordt hij in zijn poëzie. Hij komt naar voren als een levensgenieter die het jammer vindt dat hij niet eerder heeft toegegeven aan de aangename kanten van het leven.
Persoonlijke belevenissen, zo als Hans Warren die in zijn geheime dagboeken 6nthult, beschrijft Reijntjes op een subtiele manier in zijn gedichten. Het gedicht ‘Liefde’ dat in de literaire cursus van Radio Noord staat, is niet in de bundel opgenomen. Jammer, want juist in deze zeer persoonlijke bekentenis ‘– “mien moeder har hier vast um schreid” — komen de hoofdthema’s lust, liefde en sterfelijkheid bij elkaar. Reijntjes voegt met deze bundel duidelijk een nieuw element toe aan de Drentse poëzie.
Schoolschrift
Traditioneler is de bundel Schoolschrift van Gerard Nijenhuis (1932). De dichter heeft zich laten inspireren door zijn geboortedorp Gieten. Hij weet niet of hij voor de geborgenheid van de hechte dorpsgemeenschap moet kiezen, of juist tegen de bekrompenheid van op vattingen die hij als een be klemming voelt. In zijn jeugd heeft Nijenhuis Gieten losgelaten, maar Gieten heeft hem niet laten gaan. Het lijkt erop dat de dichter toegegeven heeft aan de roep van zijn geboorteplaats.

Meer woorden
Nijenhuis -—- leraar aan de Eekhorst in Assen en voorzitter van de Drentse Schrieverskring gebruikt meer woorden dan Reijntjes. Voor kenners van de Olde Landschap schildert hij heel herkenbaar de rivier de Hunze, zoals die vroeger stroomde, nog niet verstoord door planologische diensten.
Evenals Reijntjes was Nijenhuis zeer gehecht aan zijn moeder, beide dichters verwoorden hun emoties over de dood van deze geliefde vrouwen.. Nijen- huis zoekt in deze bundel naar de waarheid van zijn jeugd, maar heeft die nog niet gevonden. Reijntjes zoekt niet meer, hij geniet van wat hij op zijn pad aantreft.

GERARD STOUT

Roel Reijntjes, Zeefdruk, nr. 15 in de Horizon-Taal reeks, 40 p, f 9,60
Gerard Nijenhuis, Schoolschrift, nr. 14 in de Horizon-Taal reeks, 48 p, f 9,60. Uitgaven van Het Drentse Boek Zuidwolde.

Agenda
Vanavond: Nacht van het Drentse Boek, Dingspilhuus in Diever, 20.00 uur: presentatie nieuwe bundels, vraaggesprek met statenlid Dineke Uildriks, jong literair talent.
Zaterdag 7 februari. Literair café in de Boerhoorn in Zuidwolde.
Literaire cursus Radio Noord, tel. kens van 18.40-19.00 uur. 29 januari: Meine Roswinkel;
12 februari: L. A. Roessingh;
26 februari: J. Hidding;
12 maart: Marga Kool.