Noordelijk historicus Jelle Hagen in bespreking onderzoeksrapport Pr. Dr. en Asser Courant 06-08-'88

Noordelijk historicus Jelle Hagen in bespreking onderzoeksrapport Pr. Dr. en Asser Courant 06-08-’88

Noordelijk historicus Jelle Hagen in bespreking onderzoeksrapport:
,Jan Naarding kan geen boegbeeld zijn voor het streektaalinstituut’

ASSEN — Het bestuur van het Naarding Instituut in As sen moet een andere naam kiezen voor deze, op de emancipa tie van de streektaal gerichte organisatie. Dat concludeert de Noordelijke historicus Jelle Hagen in een bespreking van het onderzoeksrapport dat zijn collega P. Boekholt publiceerde nadat hij een onderzoek had ingesteld naar handel en wandel van dr. Jan Naarding in de periode 1939-1947.

Hagen zegt in de bespreking (die is veçschenen in het jongste nummervan Ons Waardeel, het twee-maandelijke tijdschrift van de Drentse Historische Vereniging) onder meer dat Naarding op grond van zijn gedrag in de Tweede Wereldoor log niet kan worden gezien als een ‘foute Nederlander’ maar dat hij ook niet tot de goede Ne derlanders mag worden gerekend.

Hagen: „Naarding’s naam is niet volledig gezuiverd en het projectbestuur van het instituut heeft dat goed verwoord in een persverklaring maar trekt er niet de logische conclusie uit. Naarding kan niet als boegbeeld dienen voor het instituut. Temeer omdat de benauwde, Drenthe-centristi sche invalshoek van zijn werk achterhaald is”.

Streekcultuur
„Naar mijn mening moet een instelling ter bevordering van de streekcultuur anno 1988 op een andere, vooral opener manier naar de wereld kijken dan Jan Naarding deed. Ik denk dat er ook wetenschappelijk wel het een en ander op het werk van Naarding valt af te dingen. Op historisch gebied worden zijn publicaties in het algemeen als onbetrouwbaar beschouwd. Ook dat zou een reden kunnen en misschien moeten zijn om het Naarding Instituut een andere naam te geven”.
Volgens Hagen komt uit het rapport van Boekholt het beeld tevoorschijn van. ‘een Jan Naarding als een a-politieke man, die vanuit zijn verknochtheid aan Drenthe wel iets zag in sommige uitingen van het nationaalzsocialisme’.