Oetneudiging Een kwetsbaar hart Spitsuur in Elp

Oetneudiging Een kwetsbaar hart Spitsuur in Elp

Oetneudiging

Stichting Drentse Taol lat videoopertretten maoken van bekende Drèentse schrievers en dichters. Nao Peter van der Velde, Gerard Nijenhuis, roel Reijntjes, Bart Veenstra, marga Kool en Hans Heyting binnen noe Gerrit Kuipers en Bonnie Veendorp verwwuweigd in een mooi pertret deur albert Haar van RikRak communications.
De pertretten binnen meugelijk maokt deur centen van een stuk of wat metbetaolers”
Het Aktiepreframma Cultuurberiek van de Precincie Drenthe,
De Procinciale Bibliotheek Centrale, het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe en Het VSB Fonds Grunning Drenthe.

Wij willen je geern neugen om de pressentaotsie van dizze pertretten bij te wonen. Aj van plan binnen te kommen, woj dan even de antwoordbon veur vrijdag 5 november an oous weerom sturen

Een kwetsbaar hart
Spitsuur in Elp

Dinsdag 9 nov. Van 20-22 u. in Museumboerderij De wemme
Burg. Tockensstr. 49 Zuudwolde