Onder redactie van Gerard Nijenhuis Pr. Drentse en Asser Courant 29-09-'84

Onder redactie van Gerard Nijenhuis Pr. Drentse en Asser Courant 29-09-’84

onder redactie van
GERARD NIJENHUIS

Vanaf vandaog elke week ‘n Drens gedicht in de kraant van woensdag.
Dichters van guster — van vandaog — en wel wet ok die van môrgen — kriegt stee in dizze rubriek.
An ‘n hiel toggel schrievers heb ik vraogd nij wark af te staon. Nao ‘n jaor maok wij d’r dan ‘n bundelie van zodat d’r ‘n overzicht ontsteet van Drense dichtkunst.
Veul plezeer lezers! En doe je best, dichters!
G.N.

Oes Modertaal
Oes modertaal, wat klinkse klaar,
Wat zin ik wies op dij!
Al heur ik dij nog doezend jaar,
Aait dôze mij weer nij!

Zacht zieze as oes moders haand,
En hard as vaders zwil.
Do steks mij ‘t hart in glène braand
En maaks de stôrm er stil.

Oes moder hef dien zingen mij leerd;
Oes vader ‘t starke, ‘t staal,
Dat wonden slat, en ‘t gold, dat eert;
Dien karn hef kinnertaal

Mij bijbraacht, doe ik op de knie
Oes wichter zôide en dee,
Dat zachte nunern van de zie
Vol stil geluk en vree.

Do klinks in ‘t hart mij as meziek;
Niks, dat er haalt bij dij.
Oes modertaal, wat zieze riek!
Gien taal zo good en rij!
Jan Naarding