Onderwerp Het leven in een Drents dorp 12-03-2013

Onderwerp Het leven in een Drents dorp 12-03-2013

Onderwerp: Het leven in een Drents dorp
‘Dikke Verhalen’ 24 maart, de laatste van dit seizoen

Gast is deze ochtend schrijver/dichter/vertelIer Gerard Nijenhuis. Het onderwerp is breed. Het leven in een Drents dorp omvat vele aspecten, maar Gerard weet daar wel raad mee. Hij groeide op in zo’n dorp en hij maakte deel uit van het dagelijkse leven. Maar dat niet alleen, hij observeerde en analyseerde datzelfde leven, dat hij later vaak op verschillende manieren verwoordde in zijn boeken en gedichten. In een bijzonder vraaggesprek zullen onderwerpen aan de orde komen als: ‘Hoe gingen de mensen met elkaar om’ / De vaste sociale indeling: boeren, middenstand en notabelen / De waarde van de dorpsonderwijzer / De kerk, waar iedereen bij hoorde maar er nooit heen ging / De warmte, maar ook het stijve en de onmacht van het dagelijks leven / De oorlog als allesbepalende gebeurtenis / De Joden in het dorp / Het verdwijnen van deuandbouw / enzovoort.
Waar nodig zal hij zijn verhaal larderen met korte paSsages uit zijn boeken en/ of gedichten. Er zullen tal van wetenswaardigheden, feiten en anekdotes verteld worden. Ons beeld van samenleving zoals die eens bestond in een Drents dorp in de 20e eeuw zal weer een beetje completer worden en zoals altijd is er ruimte voor aanwezigen om hun vragen te stellen, aanvullingen en opmerkingen te maken. Het belooft een boeiende ochtend te worden!
Op deze manier hopen we weer een hoofdstuk aan de geschiedenis van Borger toe te voegen, zoals die door de mensen in hun tijd is beleefd. Het motto is: We kunnen het nu nog een keer vertellen en vastleggen, dus laten we dat samen gaan doen! De bijeenkomst begint om 10.30 uur en iedereen is welkom!
(De Stichting ‘Dikke Verhalen’ bestaat uit vrijwilligers, die zich ten doel stellen om, samen met de inwoners van Borger, in vertellingen de beleefde en doorleefde geschiedenis uit de twintigste eeuw door te geven aan de generaties na ons.)