Ook Hans Heijting ontving een koninklijke onderscheiding 28-04-1979

Ook Hans Heijting ontving een koninklijke onderscheiding 28-04-1979

Ook Hans Heuting ontving een koninklijke onderscheiding.

tig jaar jachtopziener geweest, eerst in Norg, Roden, Lieveren en omgeving en later op enige duizenden hectare grond in de nabijheid van Balloo. Drie jaar geleden legde hij zijn functie neer.
Burgemeester G.W. Kolthoff van Borger reikte de gouden medaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau uit aan mevrouw A. PetersVosahlo uit Nieuw-Buinen, Hongaarse van geboorte. Door haar inzet kwam de EHBO in Nieuw-Buinen en ook in een groot aantal omliggende plaatsen van de grond. Ze maakte een reeks van jaren deel uit van het provinciaal bestuur.

Veelzijdig

De heer J. Heijting uit Borger beter bekend als de kunstenaar Hans Heijting, ontving dezelfde onderzijn inbreng en veelzijdigheid een waardevolle factor is in het cultureIe leven in Drenthe.
De heer G.J. Bieze uit Borger kreeg scheiding. Collega Roel Reijntjes i noemde hem een veelzijdig artiest, schilder, dichter, radiospreker, voordrager, schrijver, een vrij ; ens en een levenskunstenaar die oor zijn scheppend vermogen, zijn inbreng en veelzijdigheid een waardevolle factor in het culturele leven in drenthe. De heer G.J. Bieze uit borger kreeg….