Op bezoek bij Max Douwes 1962

Op bezoek bij Max Douwes 1962

Op bezoek bij: max douwes

Dammen is Max Douwes grootste hobby: hij gaat met het dambord naar bed en hij staat er ’s ochtends mee op. Zijn vrouw heeft zich echter nog nooit laten verleiden een partijtje met hem te spelen.

Naast regisseren, dammen en puzzelen vindt max douwes altijd wel gelegenheid om zoon en dochter wat voor te lezen.
Annewienste (7 jaar) een enthousiast judobeoegenaarster die het enkele maanden gelden gepresterd heeft de gele band te behalen !
Lenhard (5 jaar) die het altijd evenheerlijk vindt aan de radio uitzending “het kleuterklokje” mee te mogen doen.

Weinig mensen, van wie een verhaal met foto’s gemaakt moet worden, kunnen het een journalist en fotograaf makkelijker maken dan NCRV’s televiesieregisseur (Afd. Drama) MAC DOUWES. Wanneer men niet oppast, zou men zelfs vergeten aantekeningen en plaatjes te maken ! Max Douwes is namelijk in staat zijn bezoeker het doel van dienst komst te doen vergeten als hij, in een gemakkelijke houding met zijn lange benen en beetje opgevouwen, op de praatstoel is gaan zitten. De bron van verhalen uit de toneelwereld en van anecdotes uit de jaren welke hij voor radio en televisie werkzaam is. Lijkt onuitputtelijk. Een simpele opmerking of een onschuldige vraag zijn meer dan voldoende om Max douwes een serie “lacher”uit de mouw…..
(vervolg op volgende pagina)