'Op de drempel van de hel'. HGV. Crt. 18-11-'94

‘Op de drempel van de hel’. HGV. Crt. 18-11-’94

‘Op de drempel van de hel’:
Nieuwe uitgifte geschiedenis Hollandscheveld en Elim in oorlogstijd.

HOLLANDSCHEVELD – De afgelopen jaren werd de geschiedenis van Hollandscheveld en Elim in oorlogstijd stukje bij beetje op papier gezet. Momenteel is Albert Metselar zover met zijn boek gevorderd dat hij de laatste periode van de oorlog behandelt. Dat was meteen de moeilijkst.

In oktober 1944 werden in Hollandscheveld en Elim soldaten gelegerd. Duitsers en nederlanse SS’ers. Bekende en berucht namen uit die tijd zijn die van Robbertsen, Van Oort, Hoogendam en Pattist. De laatste werd zo gevreesd dat hij uiteindelijk als bijnaam kreeg ‘De beul van Drenthe’. Auke Pattist zit nu in Spanje, waar hij naar toe is gevlucht, nadat hij door uitbraak uit een gevangenenkamp zijn straf wist te ontlopen.
Hij heeft meegewerkt aan het binnenkort verschijnende deeltje en geeft vanuit zijn boek zijn visie op het hele gebeuren. Daarnaast zijn slachtoffers van hem aan het woord gelaten. Willem Vlietstra, één van de bewoners van het bekende ‘Huus op de wieke’ geeft aanvullingen op het boek van zijn broer, die nog nooit eerder werden gepubliceerd. Wijlen Harm Okken vertelde over de SS en hoe Pattist dreigde de hele bevolking van Hollandscheveld uit te moorden.
Ds. Hoogkamp, hoofd van de LO, de organisatie voor hulp aan onderduikers in Elim, gaf een vervolg op wat al eerder van hem werd gepubliceerd. Arend Metselaar (van de VVV) werd geïnterviewd en vertelde over het leven van een jongeling in oorlogstijd, met banden met ondergrondse. Jan Westerhof uit Aalden was in die dagen nauw betrokken bij de ploeg van Rieks Zomer van Alteveer. Heel nauwgezet beschreef hij hoe diens knokploeg wapens opving en verspreidde over het noordelijk verzet.
Uitgebreid wordt ingegaan op de geschiedenis van alle scholen van Elim en Hollandscheveld in het laatste oorlogsjaar. Albert, een inwoner van wat we nu kennen als Noordscheschut, werd door de SS min of meer als slaaf gebruikt en woonde wekenlang in de kosterswoning van de Hervormde Gemeente van Hollandscheveld.
Zijn relaas is indrukwekkend. En de werkkamer van ds. Bos, nu een van de plaatsen waar gewerkt wordt aan Gods Koninkrijk, was ooit het hoofkantoor van drie vleesgeworden duivels, die velen het gevoel gaven op de drempel van de hel te verkeren.
Het hele boekje beslaat maar een maand of vier uit de geschiedenis van het gebied. Maar wie het leest zal er al snel van overtuigd raken dat in heel de geschiedenis van Hollandscheveld en Elim geen vergelijkbare periode te vinden is. Het boekje is te bestellen via tel. 05280-75584 en 05284-2156. Als het in de loop van november is verschenen, is het te koop bij Wemmenhove te Elim, Jan koster en Willem Kleine te Hollandscheveld en C.Pet BV te Hoogeveen.