'Op stee' levert 328 streektaallimericks op

GRONINGEN De samenstelling van het boekje Op stee over
noordelijke plaatsnamen heeft 328 nieuwe limericks in het Drents en het Gronings opgeleverd.

Alle limericks zijn beoordeeld door de Groninger
streektaal_functionaris Eline Brontsema, Abel Darwinkel Van het Huus van de Taol en cultuurredacteur Joep van Ruiten
van Dagblad van het Noorden. De tien beste limericks worden dinsdag 3 maart gepubli ceerd in deze
krant. „De oogst heeft ons verrast”, zegt de jury. „Het schrijven van een
limerick lijkt eenvoudig, maar wie het goed wil doen, moet met een reeks
criteria rekening houden. Voor veel inzenders bleek dat geen probleem. Wat
ons nog meer heeft verrast, is het
creatieve gebruik van de streektaal.”
Uit de inzendingen is één lime rick gekozen die zal worden voor gedragen
tijdens de uitreiking van de Dagblad van het Noorden Streektaalprijzen op 1
maart in Leek. De schrijvers van de tien
beste limericks worden persoon lijk uitgenodigd
deze bijeen komst bij te wonen.

In Leek wordt Op stee gepresenteerd, de uitgave vormde
de aanleiding voor een oproep tot het schrijven van streektaallimericks.

In het boekje bespreken Darwinkel, Brontsema en Siemon
Re-. ker•allerlei bijzonderheden van plaatsnamen in Drenthe en Groningen.