Opraekelen juni 2008

Opraekelen juni 2008

Verhalen van Klaas Kleine

Klaas Kleine werd geboren op 20 maart 1940 te Koldemeen, als zoon van een smid. Klaas zal later in de voetsporen van zijn vader treden: hij werd ook smid. In 1966 kocht hij het huis in de Peperstraat van de familie Koning. Daar begon hij als rijdende hoefsmid. Hij De werkplek van Klaas kwam met (si)n mobiele sme-
derij bij de boeren langs. Verder fokte hij landgeiten, bouwde violen en werd lid van de Drentse Schrieverskring. Hij schreef een groot aantal verhalen, gedichten en vertaalde het bijbe/boek ‘Job’ in het Drents. Kortom een veek?jdig mens. Hij overleed na een lang ziekbed in oktober 2000. Door delen van schrijfwerk, die indertijd in het Nieuwsblad van het Noorden zijn verschenen, in Opraekelen op te nemen kunt 1/ genieten van de verhalen van Klaas Kleine die uit het leven gegrepen. De redactie wenst u nu en in de komende tijd veel leesplezier.

Allergie
Columnisten bint zeins arrogante allesweters. Dat kan ook haoste niet aans, want wie hef ter now belang bij um stukkies te lezen van iene die zeg van: “Tja… , wat zal’k daor now van zeggen?” Goed ik mene dus ook da’k aoveral verstaand van hebbe en ik gao achter mien schriefmachine zitten. Waor zal ‘t aover gaon? Aover allergie. Dat lik mij wel een aordig onderwarp. Mit dizze warme zomer, zo wordt er beweerd, hebt allergiepasjenten het zwaor te verduren. As een aandre plezier heft van het nuvere weer, staot zij der veur Piet Snot bij. Het begunt bij hooikoorts vake mit kriebel in de neuze, en het dreit miesttied uut op traonen mit tuten.
Mit hooikoorts hej vanzôlf lange niet alle soorten van allergie te pakken. Der bint ontelbare soorten. Der zweeft alderhaande getijsem in de locht dat onzichtbaor is, mar dat oe de luchtwegen in’t onstuur brengt. Der bint luu die last hebt van stoefmaal van partie bloemen. Aandern hebt het met huusstof an de stok. Daornaost oefent parfum, aftershave en industriestaank heur terreur uut.

Dan is ter allergie die oe de hoed, het vel, antast. Kolde of warmte kunt de kwaoie piere wezen, mar ook het anraken van huusdieren, metaol, plaanten en nog veule meer. Ik kenne een straotemaker die allergies was veur zaand en een kok die datzôlfde had mit water. Now, dan bi ‘j mooi in de aap gelogeerd. Partieluu bint allergies veur meinzen. Bepaolde meinzen. As ze die en die persoon ziet of heurt praoten, dan kriegt ze het mit heur gemoed te stellen. Zij kriegt het hen-en-weer, wordt neuroties of bij toeren hystenes.

De veroorzakers van dit soort allergie muj zuken op zomeraovendmarkten, in Nachten van Hier en Nachten van Daor, onder parkeermeterrooiers en autowandelaars, deur de-ramengluurders en nachtbrakers, politici, domeneers en keuninklijke personen.

Pas stun ik nog mit iene veur een loket te wachten, en hij vertrouwde mij toe dat hij uut Het Gooi kwamp. Import dus? Welnee kerel! Die daor en hij wees naor een Aziaat die net de loketbeambte uutvoerig in het Engels bedankte, die daar, dàt is import. Een asielzuker dus. Daor was hij bliekber allergies veur.

Veur asielzukers bint er zeins heurzittings um an de weet te komen of zij hier in Drenthe wel geweinst bint. Die heurzittings verloopt lange niet altied even fris. Mar goed, het komp bij dat soort volk dat allergies is veur butenlaanders bliekber niet op um ies een heurzitting te holden um te kieken of meinzen uut Het Gooi wel in Drenthe terechte kunt. Kiek, en zukke meinzen, daor bin ik now allergies veur. Mar ja, der is gien zalve an te strieken. In dizze provincie hej ook volk dat allergies is veur aandermans geploeter en aandermans zwiet. Zoaj dat mit aandersoortige pasjenten ook wel hebt, koketteert ze der bij toeren ook nog mit. Pieter Bergstra wet er zÔlfs nog geld uut te slaon as hij hum beklag aover de zwietsokken van Drentse schrievers. Dat is pas vernemstig. 0e argeren an een aander en daor de kost mit verdienen. In zien Pikketanissie, volgens de spelling mut de klemtoon op tweide lettergreep van achtern liggen, van 17 juni hef hij Lukas Koops bij de kop. Pieter meent dat Lukas Koops hum op ewôrpen hef as veurzitter van de Drentse Schrieverskring. Die Schrieverskring is de leste jaoren een daankber onderwarp as ter wat de kraken valt.

Nee Pieter, Lukas hef hum niet op ewôrpen mar is gewoon veur edreugen deur het bestuur van die klup. Dat bestuur meende dat de Schrieverskring zo de veertig jaor wel halen zul en ook de leden zagen het nao wat drokte wel zitten. Dat Geert Smegen, te tegenkandidaot die deur o.a. Gerrit Kuipers hen veuren escheuven was, weg estemd wôrde, was niet umdat hij VVD-er is. Dat hij niet veur edreugen was, zal wellicht redens hebben, mar de leden kunden stemmen op wie ze wilden en dat hebt ze edaone.
Wie zal der niet geern zien dat de leden van de Schrieverskring meer presteert as dat ze tot op heden doet? Het bestuur hef dat al jaoren probeerd aan te fietern mar altied was er een diel dat niet thuus gaf. Kursus dit, lezing dat, kongressen zus en projekten zo. Altied is ter mar een diel van de leden aktief en veur de rest is het vergeefse muite.
Daorbij schient het nuver vertier te geven um de Kring te kakken te zetten. Ik kan van alleman een bulte hebben mar het te kakken zetten zonder doel, daor bin’k allergies veur.
Ook Martin Koster hef zien verdiensten. Een prestaotie waor hij wel haoste een eremedallie veur hebben mut, is de oprichting van het literaire blad Roet, die hij samen mit Ton Kolkman bekokstoofde.

Martin blif algedurig hen en weer schuppen. Dat hef hij altied edaone en dat zal hij blieven doen. As hij dood giet, mut ze hum kremeren, aans zal hij zÔlfs de grafdelver een schup nao geven. Laot het zo wezen, mar dat ofbreken van die Schrieverskring giet mij sneu of. Meer leden hebt daor een haandtie van.
Aalbert Timmer zag geern de kring daor hij braaf de kontributie betaalde mar daor hij nooit kwamp, in mekare mietern. Dat hef hij op dizze stee laoten weten.

Ab Drijver ziet het ook al een jaor of wat niet zitten. Het is een zootje rechtse ballen en hij lat hum bij zuk volk niet geern zien. Hij verget nog alle jaoren zien lidmaotschop op te zeggen. Wat dat angiet kan hij nog een veurbield geven an Martin Koster.
As de Schrieverskring dood is, laot ze veur de groeve dan asteblieft een uutneudiging sturen hen Marten, Ab en Albert en ook an leden die nog te beroerd waren um te gapen. En stuur Pieter Bergstra ook een kaorte, want die arrogante allesweter mit zien VVD-allergie is wel gien lid mar hij wet er alles van. Doet ze der allemaole een siepel bij um te reren.