Opstand in Kabouterland Bart Veenstra schreef jeugdmusical over zure regen in het Drents H.C. 20-02-'87

Opstand in Kabouterland Bart Veenstra schreef jeugdmusical over zure regen in het Drents H.C. 20-02-’87

Opstand in Kabouterland
Bart Veenstra schreef jeugdmusical over zure regen in het Drents

GASSELTERNIJEVEEN – Eind februari verschijnt er bij de uitgeverij BAMA in Gasselternijveen een jeugdmusical in het Drents dialect, met als titel ‘Opstand in kabouterland’. Het is een produkt van de Drentse schrijver Bart Veenstra die de teksten schreef. De muziek werd gecomponeerd door Victor van der Laan, musicus in Diphoorn.
Veenstra schreef al eerder musicals voor de jeugd met Nederlandse teksten. Hij koos nu de streektaal om het te promoten bij de schooljeugd.
Veenstra: „Ik was voor enkele jaren al betrokken bij de plannen het dialect naar de schooljeugd te brengen. Er komt echter weinig schot in. Het onderwijzend personeel heeft er al moeite mee het steeds wisselende onderwijsprogramma van dit kabinet te volgen. Als er dan ook nog extra inzet moet komen voor de streektaal, is de belangstelling zeer matig. Vandaar dat ik door middel van deze musical op een speelse manier de ‘moedertaal’ naar de scholen wil brengen. Dat zal naar mijn mening meer effect hebben dan lesbrieven. Het mes snijdt ook nog aan twee kanten. Het probleem van de luchtvervuiling is in de musical verpakt en ook dit wordt op een leuke manier onder de aandacht gebracht van de schooljeugd”.

De inhoud van het stuk spitst zich toe op Koning Roodbaard en zijn kabouters, die al jaren het Kralingerbos als woonplaats hebben. Ze komen echter tot de ontdekking dat het bos het slachtoffer wordt van zure regen. Hierop gaan ze aktie voeren tegen de luchtvervuilers. Barricaden worden opgeworpen om automobilisten te beletten het bos te doorkruisen met hun auto’s. Die doen hun beklag bij de landsregering en die neemt maatregelen om de opstandige kabouters tot de orde te roepen. Het leidt er echter toe dat men ook daar het gevaar van zure regen onderkent en kabouters en burgers zetten zich dan samen in voor het behoud van het Kralingerbos.
Het provinciaal bestuur ziet dit project als een uniek experiment om de streektaal bij de schooljeugd te brengen en onderstreepte dit met een subsidie van f3.190.
Veenstra: „Het is de eerste keer dat mij een subsidie wordt verleend voor werk in deze vorm. Het brengt echter nogal kosten mee, cassettebandjes moeten worden vervaardigd, de muziek wordt op schrift gesteld en daarbij komen nog de tekstboekjes. Zonder subsidie zouden de opvoeringskosten mogelijk een probleem zijn geworden. Het is het eerste samenwerkingsprodukt van Veenstra en Van der Laan. Men wil het hier echter niet bij laten.