Ot en Sien Roder Journaal 25-07-2006

Ot en Sien Roder Journaal 25-07-2006

Ot en sien

In de raadsvergaderingvan de gemeente Noordenveld wordt elkjaar in maart aandacht geschonken aan de streektaal. Egbert Meyers heeft ditjaar enkele prachtige Drentse liedjes gezongen en Abel Darwinkel van Stichting
Drentse Taol heeft een korte inleiding gehouden over het Drents van Ot en Sien. Darwinkel vertaaldevoordie gelegenheid een klein stukje Ot en Sien in het Drents.
Het Roder Joumaal vond dat een leuk initiatief en heeft besloten bij tijd en 1 wijle een door Datwinkel in het Drents van Norg vertaald OtonSio vemaaltje op te nemen. Uitgeverij Wolters-Noordhoff Groningen heeft ons toestemmingvedeend deze vertaling uit ‘Nogbij Moeder’, eerste deeltje ‘op te nemen in het Roder Joumaal.

1. Van Ot.
“Ot, Ot!” Ot heurtzien Mam niet. “Ot, waor bi’j?
Mam kik deur ‘t raom. Ze zôt Ot niet. Mam kik in de gang. Daor is e ok niet.
“Ot, Ot mien jonkie, waor bi’j toch?
“Hier, Maam!” “Waoris dat? In de hof?” “Ja, maam!”
Mam geeit derhen. Enjao, daorzôt ze Ot. Hij zit op de grond. Zien peerd steeit naost hum. Met eein haand holdt e een kattie vaast. Mor dat kattie is slim ondeugend. Heur mor ies.
“De poes is ondeugend, maam. Het wil niet.
“Wat wil e niet?”
“Niet op ‘t peerd. En dat moet, hè, maam?”
Ot tilt de kat op. En dan zete hum haard op de rug van ‘t peerd. “Toe noe!” Mor
‘t maag neeit van maam.
“Och Otjonkie, dat moej niet dooun. Je dooun die kat zeer. Laot hum mor gauw IOS.” Ot lat de kat lôs. Die lop haard vort.
“Zo is ‘t Woj noe bij mij opde nikkenak?” vrag maam.
Ja,ja, dat wil Ot wel geern. Mam drag hum op de nikkenak. En zo dragze Ot hen hoes in. Kiek, daor lopen ze.