Overhandiging van Frouwien Klaassens-Perdok haar nieuwe dichtbundel Dr. en Ass. Crt. 20-11-'78

Overhandiging van Frouwien Klaassens-Perdok haar nieuwe dichtbundel Dr. en Ass. Crt. 20-11-’78

* In hotel Prakken te Beilen heeft mevrouw F.E. YKlaasens-Perdok (i Wipke’) uit Gieten zaterdag de eerste exemplaren haar nieuwe dichtbundel aangeboden aan de volmachten van de Drentse Schrieverskring. De bundel is de tweede van , Wipke’ in dialect. Het draagt de titel ,Bonenzummerdie’. Op de foto overhandigt Wipke haar bundel aan de heren Jan Weggemans, Gerrit Kuipers en Roel Reyntjes (van links naar rechts).