Overlijden Johan Hidding

Overlijden Johan Hidding

Onverwachts heeft de, Here tot Zich genomen in
Zijn Heerlijkheid, Zijn kind, onze lieve broer

Johan Hidding

op de leeftijd van. 58 jaar’.

Wij zien, in eeuwtgheid ontboeid;
een avondloze dag, vol goud,
waarin ons “lied .zich staande houdt
en onze lof als nardus vloeit
.
(Uit zijn gedichtenbundel: TerwijI de merel zingt.)

Hooghalen:
H, Hidding Brunssum:

Brunssum
G. Hidding Hardenberg:
Hardenberg
L.Hidding

Hooghalen, 26 augustus 1976
Middendorp 1

De begrafenis zal D.V. plaatshebben op dinsdag 31 augustus op de Begraafplaats te Hooghalen, voorafgegaan door een dienst in de Geref. Kerk, Laaghalerstraat 10, Hooghalen, welkedienst aanvangt om I uur.
Vooraf is er gelegenheid om te condoleren.