Overlijdens-kaart Gerrit Kuipers 1918-2011

Overlijdens-kaart Gerrit Kuipers 1918-2011

Schilderij van Janny Jalving
Gedicht “De Stem” van Gerrit Kuipers, uit gedichtenbundel “Late Blui”.

GERRIT KUIPERS
1918- 2011

EEN STEM

Ik luster
heur
een stem
die flustert
die rop
die schruwt
ik weet
wel flustert
wel rop
wel schruwt
wel mij
hebben môt
mij neudig hef
ik luster
ik heur
ik kom

As wij weet
waorhèer wij komt
kun wij rustig slaopen.

Wij zijn verdrietig dat onze pap, opa en opa-opa is overleden, maar vinden het een mooie gedachte dat hij terug is bij zijn Janny

Gerrit Kuipers
sinds 20 februari 2011 weduwnaar van
Jannigje Frederika Egberdina Kuipers-Ruiter

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

op de leeftijd van 92 jaar.

Arend Kuipers
Bart en Elisa
Stijn
Maarten
Anneloes

Marijke Kuipers

30 april 2011

Correspondentieadres:
Haverstuk 38, 7943 JA Meppel

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden op vrijdag 6 mei a.s om 14.00 uur in de “Grote of Mariakerk”, Hoofdstraat 52 te Meppel. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats Meppel, Zomerdijk 10A te Meppel.

Vanaf 13.30 uur is er gelegenheid tot condoleren.