Overlijdens-kaart Roel Reijntjes

Overlijdens-kaart Roel Reijntjes

Diep getroffen waren allen door het plotselinge overlijden van onze vriend en Drents dichter

Roel Reijntjes

Zijn poëzie zal blijven. Al dichtte hij:

Och, bleef van mij ien klein gedicht,

wat regels, ien gedachte licht-
dan heb ik niet vergeefs bestaon.

Mede namens de heer en mevrouw Strijk dank voor uw medeleven.

P.J. Mooij
(ex. test.)

Juni 2003
van Someren-Downerlaan 62
4908 DZ Oosterhout