Plantennamen in Drents dialect Nieuwsbode 22-12-2010

Plantennamen in Drents dialect Nieuwsbode 22-12-2010

Plantennamen in Drents dialect

STADSKANAAL – De website van het Huis van de Taal is uitgebreid met ‘Schuppies en Schoegies’, een register van Drentse namen voor ruim tweehonderd wilde planten, struiken en heesters. De woordenlijsten zijn gebaseerd op namen die zijn verzameld aan de hand van eigen onderzoek (drs. Henk Hadderingh 11949-2005), Drentse woordenboeken en een grote dialectdatabase (PLAND) van het Meertens Instituut in Amsterdam.

Aan de hand van de verschillende plantenfamilies krijgt de bezoeke toegang tot de verschillende planten. Per plant staan de verschillende Drentse namen, met bronvermelding, aangegeven. Topper is de lisdoddefamilie met ruim tachtig vermeldingen. Er zijn ook veel opgaven voor bijvoorbeeld de sleedoorn, de hazelaar en het herderstasje. Het komt ook voor dat er voor een plant maar twee vermeldingen zijn gevonden. Een voorbeeld daarvan is de berenklauw. Algemene informatie over de plant is te lezen via een link naar een site met informatie over wilde planten in Nederland.
Een koppeling van verschillende bronnen heeft ervoor gezorgd dat de Drentse namen voor wilde planten, struiken en heesters nu keurig op een rij staan. Het aantal van ruim tweehonderd planten bete-
kent wel dat er voor heel veel wilde planten in feite geen dialectnaam bestaat. De website is samengesteld door Jent Hadderingh, afkomstig uit een Drentse streektaalfamilie en woonachtig in Stadskanaal.De website is te vinden via een link onderaan het Thoesblad van de website van het Huus van de Taol ( huusvandetaol.nl).