Presentatie boekje Albert Metselaar Hoogeveensche Courant 13-11-1989

Presentatie boekje Albert Metselaar Hoogeveensche Courant 13-11-1989

Presentatie boekje Albert Metselaar

HOOGEVEEN – Zaterdag werd in de boekhandel van C. Pet BV te Hoogeveen het eerste exemplaar overhandigd van het boekje Hollandscheveld in voor- en tegenspoed. Voorafgaand aan de overhandiging hield de auteur, Albert Metselaar, een korte toespraak over hoe hij er toe gekomen is om zelf uit te gaan geven.

Diverse Hoogeveense auteurs bleken moeilijk via de uitgeverijen hun manuscripten kwijt te kunnen. Derden zagen de waarde van zijn werk in, en Albert Metselaar werd gemotiveerd om dus zelf maar voor de uitgifte te zorgen. Hij belichtte toe waarom hij dit keer de Historische Kring van Hoogeveen gekozen had voor het eerste exemplaar. Zijn activiteiten vullen die van de Historische Kring mooi aan. Met het aanbieden van het eerste exemplaar wou hij de onderlinge verbondenheid uitdrukken.
De Historische Kring had bestuurslid dr. J. Wattel afgevaardigd om het boekje in handen te nemen. Mede door de waardering die dr. J. Wattel al in een beginstadium uitgesproken had voor het oorspronkelijke manuscript was Albert Metselaar tot de overtuiging gekomen dat uitgeven zin had. Dr. J. Wattel, het bestuurslid van de
Historische Kring dat tot op heden het meest gepubliceerd heeft, sprak zijn bewondering uit voor de uitgaven van Albert Metselaar.

ERVARING
Uit eigen ervaring wist hij hoeveel werk en tijd er in ging zitten om tot een verantwoord eindresultaat te komen. Hij gaf aan dat de Historische Kring blij was met de studies die er tot op heden van ALbert Metselaars hand verschenen waren. Hij wist dat er nog meer titels op stapel stonden, en wenste de auteur er veel succes mee. Velen maakten die middag gebruik van de mogelijkheid om de nieuwe of oudere uitgiften van de hand van Albert Metselaar door de auteur te laten signeren.

TOEGANKELIJKHEID
Het boekje „Hollandscheveld in voor- en tegenspoed” behandelt de toegankelijkheid van de huidige gebieden Wolfsbos en Hollandscheveld en de verschillende lagen binnen de bevolking in de tweede helft van de 18e eeuw. Met de eventuele baten van het boekje zullen andere uitgiften weer gefinançierd kunnen worden, zodat de koper steun geeft aan het vastleggen van het culturele erfgoed van de gemeente Hoogeveen. Het boekje, dat met vele foto’s verlucht is, is te verkrijgen te Hoogeveen (C. Pet BV), te Hollandscheveld (winkels Van Jan Koster, Jan ten Hoeve, Willem Kleine) en te Elim (winkel Benjamins).