Prov. Drentse en Asser Courant 12-09-'84

Prov. Drentse en Asser Courant 12-09-’84

‘t Drentse gedicht

onder redactie van GERARD NIJENHUIS

Hoogzomer
Wanneer de dauw nog druppel zwaor
dofdale hangt, op ‘t keerpunt, waor
nog stilte is van nachtelijk zwiegen,
begunt wied weg een tocht te stiegen
òver de drômpel van de morgen,
ànzet van zegen èn van zorgen;
een tochtend glop…
dàn stiet ze op,
oens Drenthe.
Een leeuwerik drag heur lichte lach
hoog naor de klaorte van de dag,
en ‘t vrèdig vee komp saam edreven
um witte wèèlde ofte geven;
er giet een golden golving deur
de riepe rogge langs het speur.
ze vuult zich stark,
en giet an ‘t wark,
oens Drenthe.
En as ze ‘s aovends muuj, verhit,
nog èven op de huken zit
tegen de holtwal, vuult ze ‘t beven
van het zowat voldragen leven.
knupt ze het nevelnachtjak dichte…

ze deed heur best;
‘t hefmòòi ewest,
Lief Drenthe!

G. Seidell-Broekhuizen

…waor noa stilte is van nachte lijk zwiegen…