Radio Noord van start 'Eigen omroep' voor Drenthe en Groningen 02-11-1977

Radio Noord van start ‘Eigen omroep’ voor Drenthe en Groningen 02-11-1977

Radio Noord van start ‘Eigen omroep’ voor Drenthe en Groningen

Per 1 november is Radio Noord van start gegaan vanuit de studio aan het Martinikerkhof in Groningen. Ook staat er een kantoor te Assen. Radio Noord komt voort uit een reorganisatie van de Regionale Omroep Noord en Oost die is opgesplitst in drie onafhankelijk van elkaar opererende regionale omroepen: de
Omroep Friesland, de Regionale Omroep Gelderland en Overijssel en Radio Noord. Via kanaal 35 kan men iedere avond luisteren naar de ‘nieuwe’ omroep die een einde maakt aan allerlei conflicten en rumoer zoals die regelmatig de kop opstaken bij de RONO. Radio Noord is nu overzichtelijk georganiseerd en heeft een beperkt
werkterrein; volgens de leiding van deze omroep een voorwaarde om voorgoed met de moeilijkheden af te rekenen.

De eigen omroep is in de provincies Groningen en Drenthe trouwens diep geworteld. Sinds 1946 worden er vanaf het Martinikerkhof al streekuitzendingen verzorgd. In de vijftiger jaren kwam het oosten erbij, waarmee de RONO compleet werd. Achteraf be-
zien misschien een wat minder gelukkige constructie die nu echter plaats maakt voor iets beters, naar wordt gehoopt. Radio Noord is van plan om vooral het regionieuws te belichten.

Andere bril
„We willen het nieuws door een andere bril bekijken en allereerst heel precies weten wat er gaande is, voordat we een beeld geven van een gebeurtenis”, zo vertelt
een woordvoerder van de NOS. Radio Noord zal echter vooral ook commentaar geven. Bestuurders, volksvertegenwoordigers, wetenschappers, grote en kleine
autoriteiten worden op de vingers gekeken en bij iedere beslissing die voor Groningen en Drenthe belangrijk is komen de samenstellers langs om uit te zoeken:
„Waarom, hoe en wat”. Ook wil Radio Noord helpen bij het oplossen van problemen.
Iedere dinsdagavond is er bijvoorbeeld een half uur zendtijd voor zulke problemen, of het nu rampen zijn of wissewasjes. Men wil hulp geven met de medewer-
king van veel instanties. Dit zijn bijvoorbeeld het Jongeren Advies Centrum, sociale raadslieden, het bureau voor arbeidsrecht van het NVV en in Assen, de KWJ en het
bureau voor rechtshulp. Juridis-che problemen zijn een specialiteit van dit ‘O-zit-dat-zo-bureau’ van Radio Noord. Wie vragen heeft — op wat voor gebied dan ook — of iets raars of onrechtvaardigs is overkomen, kan bellen met het ‘O-zit-dat-zo-bureau’.
Dat het Noorden barst van talent is iedereen zo langzaamaan wel duidelijk. Het is echter voornamelijk talent dat op de landelijke Fadio weinig kans krijgt. De regi-
onale omroep van Groningen en Drenthe wil hierin verandering brengen. Zo is er iedere woensdagavond tussen half zeven en zeven uur het programma ‘Podium’
waarin iedereen kan optreden, zoals de dichter en de schrijver, de verteller, de clown en de hobbyist. het is dus geen ‘ouderwetse talentenjacht. Podium is er voor ieder-
een die wat kan. De samenstellers van het programma hopen dat iedere potentiële deelnemer zijn bescheidenheid over boord zet en zich opgeeft. Ook zijn er natuur-
lijk nog familie en vriendinnen en bekenden die een tip kunnen geven.

Afwisseling

Uit het aangedràgeri materiaal wordt een afwisselend programma samengesteld. Het wordt iedere dinsdagavond tussen acht en tien uur in de groene zaal van het
studio-complex op band vastgelegd. Bij die opname wordt veel publiek verwacht en men rekent er dan ook op dat het een aantrekkelijk programma wordt. Ook
leerlingen van het conservatorium en het Noordelijk Filharmonisch Orkest gaan er optreden.

Andere kunstenaars zetten eveneens hun beste beentje voor, zoals toneelspelers, cabaretiers, voordrachtskunstenaars en dergelijke. „Iedereen krijgt zijn plaats op het
podium. De beste gedeelten uit het zaaloptreden worden woensdagsavonds tussen half zeven en zeven uur uitgezonden. Als het de ‘podiumartiest’ goed bevalt, dan geeft Radio Noord de mogelijkheid eens een hele uitzending te verzorgen”, zo vertellen de enthousiaste programmamakers. Politiek, verkeer, werkloosheid, etherpiraterij: een serie onderwerpen waarover de RONOluisteraar telefonisch zijn hart kon luchten. Dat gebeurde altijd op de donderdagavond. De wekelijkse stelling veroorzaakte vaak felle reacties. Dat is ook mogelijk bij Radio Noord. Het nieuwe tele
foonprogramma doet denken aan de oude phone-in maar heeft een andere opzet gekregen. Presentator Nico Bossina ontvangt nu elke vrijdagavond tussen half zeven en zeven uur een studiogast, die in het nieuws is.Luisteraars kunnen Radio Noord
bellen en met hem of haar praten. „We zijn van plan alle lagen van de bevolking aan het woord te laten. Niet alleen wethouders of andere politieke ‘dieren’. Ook mensen uit de ondernemerswereld, van vakbonden, uit de wetenschap, maar ook iemand die
zich doorgaans met de sport bezighoudt. Dergelijke heren en dames houden bij Radio Noord een soort openbaar spreekuur’, zo laat men weten. Bovendien wordt er veel aandacht besteed aan het agrarische gedeelte. Midden in ‘groene front’
staat Gerard Beukema die iedere donderdag in zijn landbouwrubriek alle lopende en toekomstige ontwikkelingen in de landbouw zal berichten. Er worden in Nederland veel talen en dialecten gesproken. De Hilversumse omroepen gebruiken er maar één: het algemeen beschaafd Nederlands. Ook daar komt echter steeds meer verandering in. De plechtig sprekende omroepers maken plaats voor iets losser in de boord zittende presentatoren. Zij willen de afstand tot het publiek verkleinen door
een eenvoudiger taalgebruik. En zo verandert het ABN in een soort westers dialect.

Moedertaal
Dat is niet erg, want Roel Reyntjes zei het al: „In de moedertaal drukt men zich het gemakkelijkst uit. Nog geldt voor de meeste mensen in deze regio dat het dialect de moedertaal is”. Het is dan ook voor de hand liggend dat Radio Noord veel uitzendingen in de streektaal verzorgt: dat gebeurt iedere avond tussen zeven uur en half acht. In de streektaaluitzendingen komen de uiteenlopendste onderwerpen
aan de orde, maar er is ook muziek. Op de dinsdag- en woensdagavond is er het festival van Drentse koren en Groninger korpsen en om nog een specialiteit te noemen: zaterdagavond brengen dr. Klaas van Dijk en Gosso Berga de legendarische ElIert en Brammert weer tot leven. Een luisterspel dat wordt geregisseerd door, Henk Platje en geschreven door Hans Heijting. Ook Fop I. Brouwer is weer van de partij. Sterker nog, hij gaat veel meer doen dan men gewend
is. Naast de vertrouwde rubrieken als het beantwoorden van brieven van luisteraars en het bespreken van nieuwe natuurboeken gaat de bioloog tot een nieuwe actie over. Gewapend met microfoon gaat hij zelf het veld in. Kees Kremer, de meest omstreden discjoékey van het noordelijk halfrond, blijft op zijn stekkie.
Zijn Ronalisa-muziek wordt verguisd en aanbeden. Radio Noord blijft hem trouw, elke zaterdag om twintig voor zeven is Kees in de ether.
Jan Pelleboer is tijdens de werkdagen te beluisteren in het regionieuws en houdt de luisteraars op de hoogte van het weer in Groningen en Drenthe. Smeuïg, leuk om
naar te luisteren, maar vooral deskundig.

Exposities
Ook op ander terrein is Radio Noord trouwens actief. In samenwerking met allerlei noordelijke kunstenaars organiseert men wisselende exposities. De toegang is steeds gratis. De studio’s zijn eveneens regelrnatig te bezichtigen, maar dan wel in groepsverband. Ook bij veel uitzendingen van Radio Nooçd wordt publiek in de studio verwacht. De man van Radio Noor die dit alles regelt is Jan van Limpt.

De afdeling Kijk- en Luisteronderzoek van de NOS zal in de komende maanden bij het luisteronderzoek speciaal aandacht besteden aan de beluistering van de
regionale omroepen. Het panel dat aan het onderzoek deelneemt. is uitgebreid, zodat een verantwoord beeld kan worden gegeven van de omvang en de versprei-
ding van de luisteraars naar Radio Noord.

Geert Wilkens